Artikelsem

advertisement
Sökning av artiklar i databaser på biblioteket. BMGBM0 HT2009
Gruppindelning för momentet databaser, litt sökning
Grupp A; alla programstudenter med efternamn från A-N
Grupp B; alla programstudenter med efternamn från N-Ö + fristående kurs
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ni skall plocka fram en given artikel och en artikel som ni själv väljer.
Den givna artikeln är
Bridging the GAP between insulin signaling and GLUT4 translocation
R.T. Watson and J. E. Pessin. TRENDS in Biochemical Sciences. 2006; 31: 215-222
Den valfria artikeln skall vara en originalartikel och handla om vad Fosfatidylinositol 3 kinas
(PI3K) och protein kinas B (kallas också för Akt) har för roll i cancer.
Lämpliga sökord är; PI3K, PKB eller Akt och cancer Det kan tänkas att man får väldigt många
träffar och då kan man koppla det med therapy eller någon speciell form av cancer (sökorden kanske
inte säger er så mycket nu eller när ni söker artiklarna men det kommer att falla på plats under kursens
gång).
Ni läser artiklarna och därefter diskuterar vi dem vid artikelseminariet. Gruppindelningen för
seminariet i vecka 38 gör vi vid kursstart.
Jonny Wijkander
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards