Prov Romarriket doc gy

advertisement
Prov Rom 2017-07-15 Namn………………………………………………………klass…………….
Romarriket
1 Hur uppstod Rom enligt myten (kortfattat) och i verkligheten? 4 p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2 Vilket var det ledande folket på italienska halvön vid tiden för Roms tillkomst? 1 p
_______________________________________________________________________________________________
3 Senaten hade den rådgivande makten och folkförsamlingen var det maktorgan, som skulle ta beslut.
Trots detta var det i praktiken ändå senaten som hade den verkliga makten. Hur kunde det komma sig? 4 p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
4. Det talas om tre puniska krig. Vad var orsaken och hur slutade konflikten? 3 p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
1/3
Prov Rom 2017-07-15 Namn………………………………………………………klass…………….
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
6. Vad var orsaken till att små familjejordbruken blev färre och färre under republiken och vilka konsekvenser
fick detta? 6 p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
7. Varför blev Gaius Julius Caesar mördad? 2p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
8. Med vilken person börjar den romerska kejsartiden och vilken titel är han känd under? 2 p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
9. Under Pax Romana fick handeln ett uppsving. Vilka faktorer spelade in? (Nämn tre) 3 p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
10. Arvet från romarna är tydligt i dagens demokratiska rättssamhälle? Ge två exempel.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2/3
Prov Rom 2017-07-15 Namn………………………………………………………klass…………….
11. Vilka fyra orsaker anser du var de starkaste drivkrafterna till västroms fall. Motivera! 6 p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
12. Något för skvallerpressen på den här tiden, måste väl ha varit Julia. Varför? 3 p
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3/3
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Create flashcards