Grekisk politik, en jämförelse \(ca 600 – 400 f Kr\)

advertisement
Grekisk politik, en jämförelse (ca 600 – 400 f Kr)
ATEN
•
•
•
•
•
•
Sjöfartsmakt
Handel
Köpmän
Kvinnan hårt hållen
Sköta hem och barn
Hålla sig i hemmet
Ingen skolgång
Mindre mat än pojkarna
Mynten av ädelmetall
Tala väl
SPARTA
•
•
•
•
•
•
Landmakt
Jordbruk
Krigare
Kvinnan dyrkad
Psykiskt starka mödrar
Idrottsträning
Viss skolgång (musik, läsa, skriva)
Lika mycket mat som pojkarna
”Mynten” = järnbitar
Tala kort och knappt
Aristokrati
Demokrati
•
•
•
Folkförsamling
Alla fria män över 20 år rösträtt,
yttrande- och förslagsrätt genom
diskussioner
Endast de vars föräldrar var Atenare
Rådet
Förbereda och verkställa
folkförsamlingens beslut
Män 500 st som tjänstgjorde 50 åt
gången under en månads tid
Valda av folkförsamlingen varje år
Ämbetsmän
Arkonterna, 9 st civila, lottade i
folkförsamlingen (gudarnas vilja)
Strategerna, 10 st, ledare av armén
(härförare), valda av folkförsamlingen
f Kr ca
800-700 Stadsstater
600
•
•
•
Folkförsamling
Alla spartanska män över 30 år –
endast rösträtt på förslag från äldstes
råd och kungarna
Endast de egentliga Spartanerna
Äldstes råd
Ställa förslag till folkförsamlingen
Män 28 st över 60 års ålder vilka
tjänstgjorde livet ut
Valda av folkförsamlingen
Ämbetsmän
Euforerna, 5 st, utsedda av
folkförsamlingen
Kungar, 2 st, ledare av armén och
gudstjänster
Monarki
Aristokrati
jordägande adelsmän till makten, i arv far-son
oroligheter uppror
Tyranner
de främsta ledarna tar/fick makten
oroligheter/uppror
Aristokrati & Tyranner
Aten
Demokrati
Hans Johansson, Rydsbergsskolan, Lerum - www.lektion.se
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards