Politisk historia - student . vxu . se

advertisement
Politisk historia
Legendariska tider
753 – Romulus grundar Rom 8kommer från Alba Longa)
753 – 509 – konungarnas tid; 7 konungar Romulus, Numa Pompilius, Tullius Hostilius,
Ancus Marcius, Tarquinius Priscus, Servius Tullius, Tarquinius Superbus
509 – 48 – Republikens tid. Rom ledds av två valda konsuler ( praetor i början)
498 – 493 – de latinska krigen; Rom blir den främsta staden i Latium
krig med samniterna och etruskerna – romarna ockuperar etruskernas huvudstad
Veii
387 - krig med gallerna – gallerna ockuperar Rom
327 – 304 – tre krig med samniterna – till 290 - Rom blir herre över mellersta Italien
280 – 275 – krig mot Tarentum och kung Pyrros efter segern Rom blir Italiens största militära
makt
264 – 241 – det första puniska kriget; Hamilcar Barcas i Sicilien – Rom bygger ut flottan
segern för Sicilien under Rom – sedan Sardinien och Corsika;
Roms expansion:
219 - Illiria
218 – 201 det andra puniska kriget: Hannibal kommer till Italien; Hannibals seger vid
Trasumenus och Cannae - Roms största nederlag genom tiderna;
Makedonien och Syrakusa och södra Italien allierar sig med Hannibal
211 – Hannibal ante portas
210 – Scipio Africanus 204 debarkerar i Afrika
202 – slaget vid Zama
199 - 196 ; 171 - 168; 149 - 146 krig mot Makedonien och Grekiska förbundet
149 – 146 – det tredje kriget mot Karthago; staden förintas provincien Africa
73 - 71 -
Spartacus
70 - 60
Pompeius och krigen i Främre Orienten
59 – 49 -
Caesars fälttåg i Gallien och Brittania
48 – slaget vid Pharsalos – Caesar besegrar Pompej
47 - 44 – Caesar intar Egypten; dödas 44 15 mars
31 –
slaget vid Actium
Download