Antikens Rom - mattiaslarsson.se

Para ihop Rom (lektionsstoff)
Namn:______________________________________________________________________
1.Romulus
__ De rika adelsmännen i rom
2.Trajanus
__ Massan av fattiga i Rom
3.Konsul
__ Gjorde sig livstidsdiktator, för det mördad 44f.kr
4.Klient
__Brände ner Rom?
5.Materfamila
__Flyttade huvudstaden till Konstantinopel 324 e.kr
6.Pompeji
__ Styrelsesätt i Rom till ca 30 f. kr
7. Romerska riket går under
__1453 e.kr
8.Plebejer
__ Egyptens drottning, Julius älskarinna, Caesarions
mor
9.Republik
10.Mare Nostrum
11.Spartacus
12.Cacator, cave malum
13.Caligula
14. Julius Caesar
15.Nero
16.Octavianus
18. Cleopatra
19.Capitolium
__Roms främsta styrelsemän i republiken
__Gav sin patron sin lojalitet och röst i val
__ Vårt hav
__395 e.kr
__Husmodern i ett romerskt hem
__Ledare för ett slavuppror 71 f.kr
__Övertäcks av aska, lava och pimpsten 79 e.kr
__Senare känd som Augustus
__ Kejsare när romerska riket är som störst 177 e.kr
__Akta dig bajsare (Pompejanskt klotter)
20.Västroms undergång
21.Konstantin den store
22.Hadrianus
23.Patricier
24.Romerska riket delas definitivt
25.Etruskerna
__En av roms sju kullar
__Roms herrar till 509 f.kr
__Uppförde mur mot Skottland
__476 e.kr, Romulus Augustulus =den siste kejsaren
__En av Roms sämre härskare, mördad 37 e.kr
__ Roms grundare 753 f.kr
av: Mattias Larsson, Marks Gymnasium ht 2006
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.