Romarriket ord och begrepp

konsul
senaten
Augustus
polyteism
klienter
livegenskap
provins
plebejer
etrusker
patricier
monoteism
kejsare
kristendomen
veto
latin
Hannibal
http://glosor.eu/
Sidan 1 av 4
var namnet på den församling
som under vissa perioder styrde
romerska riket under antiken.
en antik romersk ämbetsman.
Ursprungligen valdes två varje år och
uppgiften var att administrera riket.
innebär att tro på flera
gudar.
en härskare i romerska riket. Han var
den förste som kallats kejsare. Han
regerade från 31 f.Kr. till 14 e.Kr.
innebär att bönder som arbetade
på en godsägares mark inte var
fria.
i antikens Rom benämning på fria
medborgare i formell
beroendeställning.
Det var ”vanliga” människor
i Rom som inte var slavar.
territorium som Rom erövrat. Under
kejsartid var de antingen formellt styrda av
senaten eller direkt underställda kejsaren.
Det var en liten överklass i Rom
som bestod av några få gamla
släkter som kallades ätter.
ett folk som levde i mellersta delen av
det område som i dag är Italien. De hade
störst betydelse under 500-talet f.Kr.
har man kallat härskaren över vissa stora
och mäktiga riken. Den första var Augustus,
men själva ordet kommer från Caesar.
innebär att tro på en enda
gud.
betyder ”jag förbjuder” på
språket latin.
växte fram ur judendomen bland
människor som följde Jesus
Kristus vid vår tideräknings början.
var en ledare och militär från
Karthago som levde på 200-talet
före Kristus.
är det språk som talades i forntidens
Rom och som blev huvudspråket i
det stora romerska riket.
http://glosor.eu/
Sidan 2 av 4
romersk rätt
romerska riket
republik
puniska krigen
pax romana
Caesar
diktatur
Karthago
akvedukter
patronus
Konstantin den store
http://glosor.eu/
Sidan 3 av 4
Riket hade sin storhetstid för cirka 2 000
år sedan. När det var som störst
omfattade det alla länder runt Medelhavet.
de lagar och förordningar som
gällde i det antika romerska riket.
var tre krig mellan stadsstaten
Karthago och romerska riket på
200-talet och 100-talet före Kristus.
stat med vald statsledning eller
statschef (i regel president), i
motsats till monarki.
en romersk fältherre och diktator.
Han gjorde sig till ensam härskare
i Rom, men blev mördad år 44 f.Kr.
kallades en period av fred som
rådde i romerska riket från kejsar
Augustus till Marcus Aurelius.
var en stad och en stadsstat. Den låg i
det område som i dag är Tunisien. Den
blev en stormakt i västra Medelhavet.
styrelsesätt där en person eller liten grupp
har all makt. I sin ursprungliga form i
romarriket var den en laglig, tidsbegränsad
regim.
den överordnade parten i det
antika romerska klientsystemet.
kommer från latinet och betyder
vattenledning. Avsikten var att förse större
städer med sötvatten för invånarnas behov.
en romersk kejsare som levde på 300-talet
e.Kr. Han blev den förste kejsaren som
konverterade till kristendomen.
http://glosor.eu/
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Sidan 4 av 4