6828 Romerska riket.pmd

Romerska riket
För drygt 2 000 år sedan sträckte sig ett enormt imperium
över jorden. Det romerska imperiet styrdes från Rom – då
världens största stad. I Rom trängdes kejsare och köpmän
med tiggare och slavar. Filmen berättar hur livet kunde se
ut i staden på denna tid och hur människor levde där. Du
får även veta mer om bl.a. romarnas uppfinningar, av vissa
används än idag, och en av världens mest kända härskare –
Julius Caesar.
Romarriket
Romerska riket avser dels imperiet som helhet, dels
kejsartiden som år 31 f. Kr. avlöste den romerska
republiken. Båda hade staden Rom som sitt centrum.
Under sin erövring av världen var romarriket oftast känt
under den något kryptiska förkortningen S.P.Q.R.
Under sin höjdpunkt omfattande det romerska riket i
runda tal en fjärdedel av jordens dåvarande befolkning,
vilket gör romerska riket till det relativt sett största
imperium som någonsin existerat.
Fakta
Produktion: ©Discovery
Communications Inc.
Längd: 19 min
Från: 12 år
Ämne: Historia, antiken
Filmnr: 6828
Filmens syfte
- att skildra hur livet kunde se ut för
olika människor i Rom under
romartiden
- att berätta om viktiga
uppfinningar under romartiden,
styrelseskick, Julius Caesar och
andra betydande ledare m.m.
- att ge en bild av det romerska riket
Rom
Staden Rom är huvudstad i Italien och var även
huvudstad i det Romerska riket under antiken. Rom är
byggd på sju kullar vid floden Tibern. Enligt legenden
grundades staden år 753 f. Kr. av Romulus, den ena av
de två bröderna Romulus och Remus som föddes upp av
en varginna och sedan växte upp hos en herde
(Faustulus). I Rom finns lämningar från tidig etruskisk
tid, från den republikanska eran och från antiken. Man
kan beskåda monument från medeltiden, renässansen,
barocken, nyklassicismen och från modern tid. Här ligger
också Vatikanstaten. Rom har idag ca tre och en halv
miljoner invånare.
Roms ursprungliga sju kullar:
Aventinen
Caelius
Capitolium
Esquilinen
Palatinen
Quirinalen
Viminalen
FILMO
Vretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.tvi.se • VAT. no: SE5565565925
Romerska riket
Nyckelord/Teman
Vardagsliv
Tunika
Forum
Latin
Bad
Innovationer
Folkräkning
Expansion
Amfiteatrar
Akvedukter
Styrelseskick
Etrusker
Senat
Republik
Diktator
Julius Caesar
Augustus
Aktiviteter före visning
Fundera på vad du vet om det romerska riket sedan tidigare. Diskutera det i klassen.
Vad känner ni till om Julius Caesar och hans verk? Diskutera i klassen.
Studera en karta och ta reda på var Rom ligger. Ta reda på det romerska rikets
utsträckning för ca 2000 år sedan och vilka länder det (på ett ungefär) omfattade.
Försök bilda dig en uppfattning av hur det romerska riket (och världskartan) såg ut då.
Frågor efter visning
1. Beskriv hur ett romerskt medelklasshem kunde se ut på den tiden.
2. Vad talades det oftast för språk i Rom?
3. Nämn några vanliga platser där romarna ofta träffades och samtalade.
4. Ge exempel på några av de viktigaste uppfinningarna som gjordes under romartiden.
5. Varifrån kommer ordet ”republik”? Förklara övergripande.
Aktiviteter efter visning
Diskutera hur stadsplaneringen under romartiden påverkat hur man bygger städer. Vilka
var deras viktigaste uppfinningar för att skapa en fungerande stad? Vilka idéer från
romartiden lever kvar än idag?
Hitta på en person som levde i Rom vid denna tid. Fundera på hur hans eller hennes dag
kunde se ut. Skriv en uppsats om den, ca 2-3 A4-sidor.
Välj ut en betydande ledare från denna tid, t.ex. kejsar Augustus eller Julius Caesar, och
ta reda på mer om honom och hans verk.
Gör en hemsida om det romerska riket där klassen samlar all fakta den kommit fram till.
Kan t.ex. innehålla historien om ”En dag i en romarinnas liv”, ett personporträtt om
Julius Caesar, fakta om Rom vid denna tid och mycket, mycket mer.
Internetkällor
http://home.swipnet.se/~w-68207/roman/ - om Romarriket
http://hem.passagen.se/axon/rom.htm - mer om Romarriket
http://www.lu.se/klass/aks/grero.html - om antiken
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romarriket - om det romerska riket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Romarriket - om samhällsklasserna i det romerska riket
http://sv.wikipedia.org/wiki/Julius_Caesar - om Julius Caesar
http://sv.wikipedia.org/wiki/Octavianus - om kejsar Augustus
http://www.google.com - användbar sökmotor
http://lankskafferiet.skolutveckling.se - länkskafferiet
http://www.filmo.se
FILMO
Vretenvägen 12 • SE-171 54 Solna • SWEDEN • Phone: +46 (0)8-445 25 50 • Fax: +46 (0)8-445 25 60
E-mail: [email protected] • www.tvi.se • VAT. no: SE5565565925