STORA CIVILISATIONER – Romerska riket

STORA CIVILISATIONER – Romerska riket
Det romerska riket, grundat på 750-talet före Kristus, var
ett oerhört mäktigt imperium som dominerade stora delar
av Europa och den då kända världen. Det avtryck som det
romerska riket har lämnat efter sig är så starkt att det mesta
som sagts, gjorts och tänkts i senare tider sägs ha någon
form av ursprung hos romarna. I den här filmen får vi veta
mer om Romulus och Remus, Julius Caesar, Alexander den
store och Jesus från Nasaret. Vi får också veta hur Rom
grundades, hur livet för en romare kunde se ut och vad en
gladiator var för någonting.
OM DET ROMERSKA RIKET
Rom föddes på floden Tiberns strand ungefär 750 år före Kristus.
I början styrdes Rom av kungar och när en kung dog träffades
eliten för att välja en efterträdare. Med andra ord låg alltid makten
i händerna på eliten, de så kallade Patricierna. En grupp patricier
bildade ett råd som begränsade kungens absoluta makt. Detta råd
var känt under namnet senaten. Den romerska senaten fick ökad
makt och höjt anseende fram till år 510 före Kristus, när monarkin
avskaffades.
Fakta
Produktionsland: Spanien
Längd: 16 min
Från: 9 år
Ämne: Historia
Filmnr: 13708
För att tygla folkets missnöje tänkte senatens medlemmar ut en
strategi som gick ut på att skaffa sig större rikedomar genom
att erövra mer mark. Därför skapade romarna efter hand en
stark armé för att utöka sitt territorium. När Roms territorier och
rikedomar ökade blev det också svårare att hålla samman riket.
Ända fram tills att en väldigt framgångsrik general dök upp.
Denna general kallades Julius Caesar och med honom inleddes
Roms mest ärorika era. Julius Caesar kom från en patricisk familj
och han ville förbättra förhållandena för de fattigare delarna av
befolkningen. Men många senatorer ogillade hans idéer och de
lät därför döda honom. Julius Caesars död skapade ett folkuppror
och nya revolter, ända tills Augustus, Julius Caesars adopterade
son, slutligen blev den första romerska kejsaren.
Augustus såg till att skapa fred efter ett århundrade av
inbördeskrig och gav Rom en tid av lugn, tillväxt och kejserlig
storhet. Men friden höll inte i sig länge, efterföljande kejsare
fortsatte att erövra och annektera territorier.
Det sägs att under Augustus tid föddes Jesus från Nasaret i en
fattig, avlägsen och fjärran romersk provins kallad Palestina.
Jesus predikade till folket att det var möjligt att uppnå frälsning
i guds kungarike genom kärlek. Dessa idéer fick med tiden ett
stort genomslag och de romerska kejsarna började betrakta
Jesus som en farlig fiende. Till slut arresterades och korsfästes
han. Efter århundraden av förföljelser blev dock så småningom
kristendomen det romerska rikets huvudsakliga religion. Men
vid det laget hade Rom blivit omöjligt att styra, de införlivade
barbarstammarna ville inte längre lyda under romarna och gjorde
uppror.
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
STORA CIVILISATIONER – Romerska riket
Bröd och skådespel
Det romerska folket älskade att samlas för att
se kapplöpningar med häst och vagn, sjöslag
och blodiga strider i sanden. Tjurar, lejon och
noshörningar hetsades att slåss mot varandra eller
mot gladiatorer med svärd. Oftast var gladiatorerna
krigsfångar eller brottslingar som hade blivit
slavar. När en gladiator slagits till marken, frågade
kejsaren den upphetsade publiken om kämpen
förtjänade att få leva eller om han skulle dö. De
gladiatorer som gick segrande ur många strider
blev populära hos den stora massan och dyrkades
som idoler. De kunde ibland befrias från slaveriet
och njuta av ära och berömmelse i resten av sina
liv.
Familjen
Kärnan i det romerska samhället var familjen och
alla patriciska familjer hade en ”paterfamilias”, ett
manligt överhuvud. Han bestämde över familjens
egendomar och liv och löste deras konflikter. Det
var bäst att respektera och lyda familjefadern
eftersom lagen gav honom makt att styra över livet,
döden eller försäljningen av en familjemedlem.
Vattensystem, språk och vägar
Romarna konstruerade system för att transportera
vatten till stadens mitt med hjälp av akvedukter
som löpte från källor och sjöar utanför staden.
De byggde också avancerade anordningar för att
värma vatten.
Ett gemensamt språk var nödvändigt för att kunna
hantera ett imperium som bestod av så många
olika folkslag. Därför började allt fler tala latin.
Tack vare utvecklingen av latinet kunde många
avancerade idéer nu uttryckas. Att kunna det
latinska språket var, för romarna, synonymt med att
vara en civiliserad person.
Romarna skapade ett nätverk av vägar som
var lika omfattande som det enorma område de
härskade över. Tack vare de ordentliga vägarna
kunde romarna snabbt ta sig med häst och vagn
även till de mest avlägsna områdena i riket. Det
är härifrån vi har fått uttrycket: ”alla vägar bär till
Rom”.
Källa: Stora civilisationer – Romerska riket (film)
samt Nationalencyklopedin (www.ne.se)
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se
NYCKELORD
Romulus och Remus
Patricier
Plebejer
Julius Caesar
Jesus från Nasaret
Gladiator
Latin
Vattensystem
Vägar
Romersk Lag/Romersk rätt
FRÅGOR FÖRE FILMEN
1. Vad är en gladiator?
2. Hur stort var det romerska riket?
3. Vilken stad lade grunden för det romerska
riket?
4. Kan du nämna några saker som det romerska
riket är känt för?
FRÅGOR EFTER FILMEN
1. Vilka var Romulus och Remus och vad gjorde
de?
2. Hur uppkom uttrycket ”alla vägar bär till Rom”?
Vad kan det ha för olika betydelser?
3. Vad gjorde senaten?
4. Hur dog Julius Caesar, och varför?
5. Hur såg den romerska cirkusen ut?
6. Vem var det som bestämde i den patriciska
familjen?
7. Varför var det viktigt med ett gemensamt
språk?
8. Varför tror du att den romerska kejsaren inte
tyckte om Jesus och lät döda honom?
AKTIVITETER
Vi har inte fått veta så mycket om hur kvinnor, barn
och slavar hade det i det romerska riket. Ta reda på
lite mer om hur deras vardag kunde se ut.
Ta reda på hur en akvedukt fungerar.
Rita en karta över hur det romerska riket såg ut när
det var som störst.
STORA CIVILISATIONER – Romerska riket
CINEBOX
En del av Swedish Film AB
Box 6014 • 171 06 Solna • SWEDEN
Tel: 08-509 025 07 • Fax: 08-445 25 60
[email protected] • www.cinebox.se