Romerska siffror
Uppgifter
De olika forntida och antika kulturerna
utvecklade egna skriftspråk och räknesystem.
Som du vet finns det idag stora skillnader
mellan t. ex. ara biska, kinesiska och grekiska
skrivtecken. Men även tecknen för siffror
Gör följande uppgifter, skriv svaren med romerska siffror.
skiljer sig åt mellan de olika kulturerna.
1. a) Hur gammal var du när du började skolan?
b) Hur gammal är du nu?
c) Vilken adress bor du på?
d) Vilket år föddes du?
e) Vilket år är det nu?
2 a) Filmers inspelningsår anges alltid i romerska
siffror. Filmen Spartacus som handlar om ett
slavuppror år 73 f.Kr. spelades in år MCMLX. Alltså vilket år?
I de äldsta kulturerna symboliserades de små talen
med streck.
Vi ska här närmare studera det romerska
räknesystemet, ordet siffra kommer från
arabiskans sifr som betyder noll. Romarna
kände dock inte till nollan.
b) Den första moderna olympiaden hölls i Aten
MDCCCXCVI. Vilket är året?
c) Vilket romerskt tal mellan 1 och 99 innehåller
flest tecken? Skriv talet med romerska siffror!