pdf-version

advertisement
Folkets välfärd är den yttersta
lagen.
Källa: Marcus Tullius Cicero (106 f.Kr-43 f.Kr) romersk vältalare, statsman och
filosof.
Kategori: Välfärd
Pricken över Livets ordspråk: www.livet.se/ord
Download