日本史
聞くは一時の恥
聞かぬは一生の恥
Att fråga är en skam för en kort tid,
Att inte fråga är en skam för livet.
Japanskt ordspråk
Japans tidsperioder
Jomon-perioden
Yayoi-perioden
Yamato-perioden
Nara-perioden
Heian-perioden
Kamakura-perioden
Muromachi-perioden
Azuchi-Momoyama-perioden
Tokugawa-Perioden
13000 f.v.t. – 300 f.v.t.
300 f.v.t. – 300 v.t
300 – 710
710 – 794
794 – 1185
1185 – 1333
1333 – 1568
1568 – 1600
1600 – 1868
Meji-perioden
1868 – 1912
Varför 1868?
1853, Commander Perry och kanonbåtspolitik
1854 Japans isolation bryts
1858 Handelsavtal med USA och europeiska nationer
Inbördeskrig
1868 Kejsarens makt återinförs
Jomon-perioden, 13000 f.v.t- 300 f.v.t.
Jomon = repmönster
Perioden namngiven efter det
mönster som man funnit på keramiken.
Jägar- och samlarsamhälle
5000 f.v.t., bofastheten ökar
1000 f.v.t., man börjar odla ris
縄文
Yayoi-perioden, 300 f.v.t- 300 v.t.
Perioden namngiven efter den plats där man
funnit en ny typ av keramik.
Immigranter i stora mängder
Brons och järn börjar användas
Permanenta samhällen
Under det första århundradet börjar silke
tillverkas i Kyushu.
弥生
Wei Chih (History of Wei, Kina), 297 v.t.
Största kungariket i Wa, Yamatai
Shamandrottning Himiko
Erkänd som härskarinna över hela Wa
倭国
Land of Wa (Dvärgarnas land)
Nihon, eller Nippon, betyder bokstavligen Solens ursprung
Ambassadör i Kina meddelar att man valt namnet eftersom
landet låg så nära där solen stiger upp.
日本
År 670, Uppgående Solens land
Kofun (gravplats)
Shamandrottning Himiko dog troligtvis år 248
Yamato-perioden, 300 - 710
Den första kejsaren var Kejsar Suijin
Yamato-klanen ledande i Japan
Införde titlar och ranker
Skrift infört runt år 450
大和
Asuka perioden, 538-645
Soga-klanen, koreanska anfäder, inför buddhism 538
Buddhismen sågs som enande ideologi av kejsaren
Soga hade stark kontroll genom ingifte i kejsarfamiljen
Maktkonflikt 587 om buddhismens införande i Japan. Soga
går vinnande ur konflikten
Prins Shotoku, 574 - 622
Var regent åt kejsarinnan åren 594 – 622
Under Kejsarinnan Suiko (592-628, ”Främja det gamla”) började
Japans historia nedtecknas
Kinesiska influenser och buddhismen sprider sig
Resor till Kina återinförs
År 603, nytt ranksystem efter kinesisk modell
År 604, den kinesiska kalendern införs
Prins Shotoku, forts.
17 artiklars konstitutionen, år 604
Var mer som etiska riktlinjer
Starkt inflytande av konfucianism
och buddhism
I världsliga frågor var
konfucianismen dominerande
I andliga frågor var
buddhismen bestämmande
Taika-Reformationen, år 645
Kinesiskt modell för centralstyre
Landuppdelning, allt tillhörde kejsaren men delades ut
”Permanent” huvudstad Naniwa (dagens Osaka)
Produktionsskatt
Land- och befolkningsregistrering
Tidsperioder skapas efter kinesiskt system
律令
Ritsuryo-systemet
Lagar och instruktioner för ämbetsmän
Taiho-lagarna, 701
Yoro-lagarna, 718
Kejsar Tenmu, 673-686
Legitimerade kejsarfamiljen genom Kojiki, 古事記 712,
och Nihonshoki, 日本書紀 720.
Buddhistisk stat legitimerar kejsare genom shintoism
Befolkning runt år 650
Japan 5 miljoner
Kina 60 miljoner
Frankrike + BeNeLux 3.5 miljoner
Tyskland + Skandinavien 2 miljoner
Italien 2.5 miljoner
Ny huvudstad, Heijo-kyo 平城京 (dagens Nara 奈良)
Byggd efter den kinesiska huvudstaden, Chang-an.
Kofun perioden slutar
Man börjar med traditionen att bränna de döda utefter buddhistisk tro,
och inte begrava dem som tidigare.
Fudoki 風土記, lokala förteckningar över geografi, ekonomi,
Legender och politiska institutioner, börjar föras i varje
provins efter kinesisk förebild.
奈良時代
Nara-perioden, 710 – 794 (784)
Nara-perioden, forts.
Kinesiska influenser modifierades
Byråkratiska positioner ärvdes ofta
Lagarna anpassade efter japansk ”moral”
Kejsaren hade gudomlig härkomst, i Kina regerade
de efter himmelskt mandat
I Kina kunde bara män bli kejsare. I Japan fanns
flertalet (6) kejsarinnor före år 770. Efter år 770 endast 2.
De första poesisamlingarna skrivs,
Kaifuso 懐風藻 , Omtyckta klassiker, 751
Manyoshu 万葉集, Samling av tio tusen löv, 759
Tanka, kort poem, 5-7-5-7-7
磐白の
浜松が枝を
引き結び
まさきくあらば
またかへり見む
Jag knyter samman
tallens grenar på stranden
vid Iwashiro.
Har jag lyckan med mig
får jag skåda den igen
Prins Arima Nomiko
640-658
Kejsar Shomu, 724-749 (regenttid)
Svält och sjukdomar härjar,
Stor svält, endast ca 7300 km² mark används (16% av odlingsbar)
Jordbruksteknologin låg
Markutgivningssystemet fungerade inte
735-37 Smittkoppsepidemi, dödar en tredjedel av befolkningen
Kejsaren bygger tempel för att lindra katastroferna
741 ges order om etablering av officiella munk- och nunnekloster
År 743, ny jordbrukslag
De bönder som anlade ny brukmark fick behålla den inom familjen
Detta medförde en privatisering av jordbruket
Bronsstaty ges till Todaiji-templet
År 752 stod arbetet klart
Statyn är 14.9 m hög
Världens största bronsstaty
Världens största träbyggnad,
även om den bara är två
tredjedelar av sin originalstorlek
東大寺
Kejsar Kammu, 781-806 (regenttid)
Södra Kyushu blev en del av riket under Nara-perioden
Militära kampanjer mot Ainu i norra Honshu genomfördes
under sent 700-tal och tidigt 800-tal
År 784 bytte kejsaren huvudstad
Många katastrofer under kort tid
Buddhistiska tempels politiska inflytande blev för stort
Åren 784 till 794 var Nagaoka huvudstad
長岡京
Heiankyo 平安京 är huvudstad fram till 1868
Byggt efter rutmönster precis som i Nara och Kina
Språket utvecklas:
Under 8-900 talet blev det vanligare att läsa kinesisk text
med japanska ord och ordföljder
Kana-systemen utvecklades under 800 talet
(blev inte standardiserade förrän 1800 talet)
Kinesiska tecken används till dokument och läroböcker
Kana används till poesi
År 887 slutade man nedteckna historien på kinesiska
平安時代
Heian-perioden 794-1185
Höger: Kojiki-verkets första sida
Nedan: Ett brev från Heian perioden
Kejsarmakten minskar och ökar
Fujiwara perioden, 858 – 1160
Fujiwara familjen gifter in sina döttrar till kejsarinnor
Alla kejsare får därmed en Fujiwara till mor
Fujiwaras makt blev större än kejsarens
Insei perioden, 1086 -1185
För att motverka Fujiwaras inflytande abdikerade
kejsaren och blev därmed den styrande istället
för den sittande
Kulturell blomstring under Heian
Världens första roman, Tale of Genji (Genji monogatari),
av Murasaki Shikibu.
源氏物語
Ett annat känt verk är The Pillow book av Sei Shonagon
枕の草子
De flesta litterära verk under denna perioden skrevs av kvinnor
Tanka utvecklas till Renga
5-7-5 + 7-7 + 5-7-5 + 7-7 ........
ものおもへば
澤のほたるも
わが身より
あくがる出る
魂かとぞみる
Se eldflugorna,
hur de flämtar i dunklet.
Så irrar mina
egna tankar, splittrade
och lösslitna från mig själv.
Izumi Shikibu
ca 974 - 1033
Buddhismens utveckling
2 Huvudströmningar:
-Tendai, central text Lotussutran, huvudsäte på Hiei-zan
-Shingon, ”esoterisk buddhism”, huvudsäte Koya-san
Shingons grundare: universalgeniet Kobo Daishi
Sägs ha författat Iroha-dikten.
Ur Tendai-buddhismen utvecklas: Zen, Jodo, Nichiren
Kemari, fotboll i hovet
Seidaimyojin, fotbollsguden. Shiramine altaret i Kyoto
De rika blir rikare och de fattiga söker skydd hos de rika
Man bildar Shoen (estates)
Provinsiella krigare, tidiga samurajer, anställs för att bibehålla ordning
De styrande i hovet använder mer tid till att roa sig än att styra landet
Och krigarna växer sig därmed starkare och starkare....