ledaren
Företagsköp Kinas
nästa steg
PS. För den som vill få sig serverat en omfattande och lättläst beskrivning av läget i Kina rekommenderas det svenska affärsmagasinet
Veckans Affärer nr 38/2005. Kina presenteras på 156 sidor.
Forum nr 9/05
7
PATRIK LINDFORS
K
inesiska produkter finns överallt i världen, för det mesta handlar
det om massproducerade lågprisvaror. Många av de kinesiska företagen är stora bjässar som samlat på sig mycket kapital, men saknar
kända varumärken och den djupgående kompetensen som behövs för att
höja förädlingsgraden och den vägen marginalerna.
Att med egna krafter bygga upp globala varumärken kräver tid, förmåga
och pengar. Den snabbaste vägen är alltså att köpa upp västerländska etablerade företag och varumärken.
Kina kommer enligt många bedömare att vara den globalt största producenten år 2030. Det förutsätter en kraftig expansion utanför landets gränser.
Kineserna har lärt sig av sina grannar och kommer sannolikt att göra sina
företag globala betydligt snabbare än japanerna och koreanerna.
För att konkurrera med andra faktorer än enbart priset måste de kinesiska
bolagen lära sig att producera utgående från kundens behov. De kinesiska
företagen har fortfarande begränsad erfarenhet av kundanalys och marknadsföring. Den kunskapen kan förvärvas genom företagsköp.
Brittiska klassikern MG Rover såldes i somras till kinesiska biltillverkaren
Nanjing och rykten har redan en tid gjort gällande att Saab är på väg att
hamna i kinesiska händer. Gemensamt för båda är ett känt varumärke, men
en synnerligen illa skött verksamhet.
Den affär som verkligen öppnade omvärldens ögon för Kinas ambitioner
var kinesiska Lenovos köp av amerikanska IBM:s datortillverkning år 2004.
I USA har det politiska motståndet mot kinesiska förvärv av amerikanska
storbolag vuxit sedan dess. Av den orsaken tvingades bland annat kinesiska
oljebolaget Cnooc i somras dra tillbaka sitt bud på amerikanska konkurrenten Unocal.
I Norden och Finland finns det flera företag som är världsledande inom
sina branscher, och därmed intressanta uppköpsobjekt för kinesiska och
andra asiatiska företag. Sannolikt kommer även ryska storbolag att köpa
in sig på den finska marknaden som en del av en mer omfattande internationell expansion.
På längre sikt återstår det att se vilken reaktionen blir då det första kinesiska budet på något av de finländska storbolagen dyker upp. Sannolikt
följer ett politiskt ramaskri över att någon av de nationella klenoderna
riskerar att säljas till ett okänt konglomerat i Asien.
Den utbredda rädslan för att kineserna tar våra industrijobb bäddar
för en häftig protest. Frågan är sedan vem protesten ska riktas till. Om
det är fritt fram för finska bolag att köpa in sig i Kina gäller samma
spelregler också i motsatt riktning.
I sista hand är det ägarna som bestämmer till vem man
säljer, men på börsen är i princip alla bolag till salu. n