KTH | DS1391 Kinakunskap, grundnivå 6,0 hp

DS1391 Kinakunskap, grundnivå 6,0 hp
Elementary Chinese and Chinese Studies
Kursplan för DS1391 giltig från HT09, utgåva 1.
Lärandemål
EU språkportfölj, nivå A1, http://europass.cedefop.europa.eu/
Realia
I slutet av kursen skall studenten ha skaffat sig:
grundläggande faktakunskaper om en mängd skeenden och förhållanden i Kinas historia och samtid
fördjupande kunskaper inom ett valfritt område i Kinas historia eller samtid
färdighet i att ta fram fakta om relevanta kinesiska företeelser.
Språk
I slutet av kursen skall studenten kunna:
identifiera toner och stavelser i mycket långsamt talad rikskinesiska, samt förstå vissa enklare meningar
identifiera verkliga och lexikala radikaler i förenklade eller traditionella skrivtecken samt förstå vissa enklare
texter och satsmönster
läsa upp kända texter på pinyin med ett acceptabelt uttal samt föra begränsade enkla samtal
översätta vissa enklare meningar från svenska till kinesiska
översätta vissa enklare meningar från kinesiska till svenska.
Kursens huvudsakliga innehåll
Realia och kultur
Geografi, ekonomi, historia, politik, religion, filosofi, konst, litteratur, folkgrupper, mat, språk och dialekter tas upp för
att ge kunskaper om hur Kina och den kinesiska kulturen utvecklats samt möjliggöra en djupare förståelse av
dagspolitiska händelser och förändringsprocesser.
Språk
Efter genomgång av uttal, transkriptionssystemet pinyin, grammatik och de kinesiska skrivtecknens historia, principer
och skrivkonst lärs vanliga satsmönster och ord in. Den praktiska språkträningen inriktas på vardaglig talad kinesiska.
Kursen omfattar ca 120 skrivtecken.
Kursupplägg
56 lektioner uppdelade i 28 lektionspass x 2 lektioner under hela läsåret.
Den första delen av kursen under höstterminen ägnas helt åt realia- och kulturstudier. Den andra delen av kursen som
fokuserar på språkstudierna ligger på vårterminen.
Kursplan för DS1391 giltig från HT09, utgåva 1.
Sida 1 av 2
Behörighet
Grundläggande högskolebehörighet. Sökande till kursen ska inte ha förkunskaper i kinesiska. Se vår hemsida för mer
information.
Studenter som går de internationella inriktningarna med kinesiska som huvudspråk har företräde till kursen.
Litteratur
kinesiska@kth, första boken, Björn Kjellgren, KTH 2006
Kinakunskap, Björn Kjellgren, Studentlitteratur
Examination
ANN1 - Muntligt/skriftligt delprov, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
HEM1 - Hemskrivning, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
TENA - Realiaprov, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
TENB - Språkfärdighetsprov, 1,5 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
Krav för slutbetyg
75 % närvaro. Hemskrivning (HEM1; 1,5 hp), muntligt/skriftligt delprov (ANN1; 1,5 hp), realiaprov och
språkfärdighetsprov (TENA; 1,5 hp och TENB; 1,5 hp)
Kursplan för DS1391 giltig från HT09, utgåva 1.
Sida 2 av 2