Granit Kina 130/30 - Välkommen till Granit Fonder

advertisement
Granit Kina 130/30
Fondtyp: AKTIEFOND
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Granit Kina 130/30 är en aktivt förvaltad fond som investerar på den kinesiska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. 130/30 innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot
aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70
och 130 procent.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Utvecklingen på de kinesiska aktiemarknaderna har fortsatt varit mycket dramatiska och negativa. De kinesiska fastlandsbörserna hade vissa dagar under månaden då börsen föll över sju procent - det brantaste fallet sedan 2007. I ett
försök att bromsa utvecklingen förbjöd kinesiska myndigheter större aktieägare, företagsledare och direktörer att sälja
andelar i börsnoterade bolag under sex månader. Åtärden sattes in för att skapa lite långsiktig stabilitet, så att investerarna inte bara säljer av nu när det börjar rasa utan skaffar sig lite framtidstro. Vår bedömning är att detta skadat marknadens förtroende och att det kommer att ta tid för internationella investerare att åter våga lita på den kinesiska aktiemarkanden. Fonden har alltjämt en tung exponering mot finansiell service där över 40 procent av kapitalet är investerat.
Huvuddelen av april var fondens aktieexponering under 80 procent för att under de sista handelsdagarna i månaden
ökas till knappt 130 procent, i enlighet med fondens förvaltningskoncept.
Förvaltare: Jan Rosenqvist
STÖRSTA INNEHAV PER 31 JULI
Kina 130/30
MÅNADSAVKASTNING 2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Ping An Insurance .....2,23%
1,22%
4,16%
4,44%
11,25%
-4,08%
-11,41%
Tsingtao Brewery .......2,21%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
-13,48%
-
-
-
-
-
Air China Ltd .............3,01%
Sinopharm Group Co .2,14%
China Longyuan
Power Group ..............2,12%
Övrigt ........................88,29%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
31 dec 2010
Kina 130/30
MSCI Golden Dragon Index
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
Granit Kina 130/30
Index MSCI GD
Juli 2015
-13,48%
-8,23%
År 2015
-9,93%
0,57%
Sedan start
-1,78%
9,45%
Volatilitet
28,13%
16,10%
Sharpekvot, 1 år
0,80
FAKTA
30 dec 2011
28 dec 2012
30 dec 2013
31 juli 2015
Startdatum
2010-12-30
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
1,50 %
Prestationsbaserat arvode
20 % över jämförelseindex (high watermark)
Kategori
Aktiefonder, Kina
Jämförelseindex
MSCI Golden Dragon Index
Fondnummer i PPM
620807
ISIN
SE0003695816
Försäkringsbolag*
Skandia Depå
Förvaltare
Jan Rosenqvist
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer samt via Nordnet och Avanza.
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards