Svarta havet A - Danske Invest

advertisement
Danske Invest
Svarta havet A
Produktblad | 14 juli 2017
FI0008808910
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de
placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om
placeringsfonder och fondens stadgar.
Placeringsinriktning
Medlen placeras huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som är
föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag som noteras i Turkiet,
Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Ukraina, Kazakstan, Georgien, Albanien,
Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, Makedonien eller Moldavien eller ett
bolag som i betydande grad är beroende av dessa länders ekonomi. Merparten av
fondens tillgångar placeras i Turkiet. Avkastningen på fondens placeringsobjekt,
såsom utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och
värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i
placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som
en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in
varje bankdag.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.
Namn:
Morten Lund Ligaard
Danske Capital
Titel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc. (Mathematics & Economics), CFA
Antal års erfarenhet:
17
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Turkiye Garanti Bankasi A.S.
Akbank T.A.S.
Yazicilar Holding As
Eregli Demir Ve Celik Fabrik
Haci Omer Sabanci Holding As
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
Bim Birlesik Magazalar As
Yatas Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret A.S.
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Koc Holding As
%
8,2%
7,0%
6,5%
6,1%
6,0%
4,9%
4,9%
4,9%
4,9%
4,7%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Avkastning för perioden: 29.06.2012 - 30.06.2017
Investeringsfördelning: Länder per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Riskindikator
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Riskindikator för perioden 31.07.2012 - 30.06.2017
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
Utdelningar
2012
61,3
57,7
0,03
2013
-28,3
-30,6
0,08
2014
34,6
31,6
0,05
2015
-23,4
-25,6
0,07
2016
-5,2
-7,0
0,04
i år
22,9
19,4
0,03
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
-0,57
-0,02
25,19
3,38
0,75
Fondfakta
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
2,0
1,6
3 mån.
10,5
9,3
1 år
8,0
4,7
3 år
-0,5
-7,5
5 år
6,6
-8,8
Avgifter
Årlig avgift
Total Expense Ratio (TER)
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
2,80%
2,80%
1,00%/minst 8 euro
2,00%/minst 8 euro
0,00%
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, EUR
NAV-kurs, 12.07.2017
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating
FI0008808910
ISE 100-index (inofficiellt)
www.danskeinvest.fi
Finland
EUR
15,2
1,05552
Materialet har tagits fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare
som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
60.2404.01.13.21
Sida 1 av 1
Download