Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h

advertisement
Investeringsforeningen Danske Invest
Tillväxtmarknadsobligationer, klass SEK h
Produktblad | 14 juli 2017
DK0060486090
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar
utvecklingen för en portfölj bestående av tillväxtmarknadsobligationer. Fonden är
ackumulerande.
Namn:
Bent Lystbæk
Danske Capital
Titel:
First Vice President
Bakgrund:
M.Sc.
Antal års erfarenhet:
32
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som investerar i företrädesvis stats- och
företagsobligationer på tillväxtmarknaderna. Obligationerna är primärt noterade i
USD eller EUR.
Fonden har en begränsad valutarisk, då den som utgångspunkt löpande säkrar
förmögenheten i SEK.
Fonden kan vara behäftad med hög kreditrisk, då den kan investera i obligationer
med ett lägre kreditbetyg än BBB/Baa3, dvs obligationer med låg kreditkvalitet.
Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Avkastning för perioden: 12.12.2012 - 30.06.2017
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
4,625 Kazagro Natl Mgm Hld Regs 24/5-2013/2023
7,82 Argentina (Rep.) Dsc 31/12-2009/2033
8,375 Petrobras 23/05-2016/2021
5,5 Boad 06/05-2016/2021
8,5 Petroleos De Ven 27/10-2016/2020
8,75 Peru (Republic) 21/5-21/11-2003/2033
3,375 Indonesia (Government) 30/7-2015/2025
4,40 1mdb Global Investments 9/3-2013/2023
4,5 Colombia (Republic) 28/1-2015/2026
5,375 Hungary (Rep. Of) 25/3-2014/2024
%
1,3%
1,2%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Valuta per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
Riskindikator för perioden 31.12.2012 - 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
2012
0,6
0,4
2013
-3,6
-4,7
2014
6,7
7,6
2015
1,4
0,7
2016
10,1
8,1
i år
5,3
5,2
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-0,4
-0,3
3 mån.
1,9
1,8
1 år
5,5
3,9
3 år
15,2
13,0
start
21,6
17,9
Utmärkelser
4,30
0,62
6,57
1,41
0,46
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
1,09%
0,50%
0,50%
0,00%
DK0060486090
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified.
Hedged til SEK
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Danmark
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, DKK
6.293,5
NAV-kurs, 13.07.2017
122,29
Duration, 30.06.2017
6,20
Förräntningstakt, 30.06.2017
5,64
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.3798.01.19.47
Download