Danske Invest
Latin America A
Produktblad | 14 juli 2017
FI0008807755
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de
placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om
placeringsfonder och fondens stadgar.
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade
värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag
som noteras i Latinamerika eller ett bolag som i betydande grad är beroende av
Latinamerikas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom
utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och
värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i
placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som
en del av en diversifierad placeringsportfölj. Placeraren kan teckna och lösa in
fondandelar varje bankdag.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.
Avkastning för perioden: 29.06.2012 - 30.06.2017
Namn:
Peter Taylor
Aberdeen Asset Management Limited
Titel:
Head of Brazilian Equities
Bakgrund:
MA PPE/Economics & Intl Law, CFA
Antal års erfarenhet:
17
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Itau Unibanco Holding Sa
Banco Bradesco S.A. (Pref.)
Lojas Renner Sa
Ambev Sa
Fomento Economico Mexicano (Adr) Femsa
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv
Ultrapar Participacoes Sa
Vale Sa Pref A (Adr)
Wal-Mart De Mexico Sab De Cv
%
8,0%
7,1%
5,1%
4,8%
4,6%
4,1%
4,1%
3,9%
3,8%
3,0%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Länder per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
Riskindikator för perioden 31.07.2012 - 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
Utdelningar
2012
9,9
6,9
0,07
2013
-18,9
-16,8
0,08
2014
-5,6
-0,4
0,08
2015
-23,2
-22,8
0,07
2016
37,4
35,6
0,05
i år
5,8
2,2
0,07
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-0,3
-1,0
3 mån.
-6,5
-7,8
1 år
12,7
12,8
3 år
-0,5
-1,6
5 år
-6,1
-7,6
Avgifter
Årlig avgift
Total Expense Ratio (TER)
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
2,80%
2,80%
1,00%/minst 8 euro
2,00%/minst 8 euro
0,00%
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
-1,83
-0,09
20,27
4,66
0,11
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, EUR
NAV-kurs, 12.07.2017
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating
FI0008807755
MSCI Latin America-index (inofficiellt)
www.danskeinvest.fi
Finland
EUR
41,6
1,81780
Materialet har tagits fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare
som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
60.2395.01.16.49
Sida 1 av 1