Europa Dividend T

advertisement
Danske Invest
Europa Dividend T
Produktblad | 14 juli 2017
FI0008804158
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målet med placeringsverksamheten är att genom aktiv kapitalförvaltning och
inom ramen för lagen om placeringsfonder och fondens stadgar på medlen uppnå
en avkastning, som överstiger jämförelseindexets avkastning.
Placeringsinriktning
Medlen placeras i aktier och aktierelaterade värdepapper som är föremål för
offentlig handel och vars emittent är huvudsakligen ett bolag som noteras inom
euroområdet. Fonden fokuserar främst på bolagen som utbetalar god utdelning.
Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom utdelning och räntor,
återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och
värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i
placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som
en del av en diversifierad placeringsportfölj. Fondandelar kan tecknas och lösas in
varje bankdag.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 5 år.
Avkastning för perioden: 29.06.2012 - 30.06.2017
Namn:
Peter Nielsen
Danske Capital
Titel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc.
Antal års erfarenhet:
22
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Unilever
British American Tobacco Plc Ord
Sampo Oyj A
Zurich Insurance Group Regd (Ch)
Baloise Holding Ag (Regd.)
Nestle (Regd)
Glaxosmithkline Plc Ord (Gbp)
Royal Dutch Shell Plc B Ord
Allianz Se
Sanofi (Fr)
%
4,3%
4,3%
4,0%
4,0%
3,8%
3,7%
3,6%
3,6%
3,5%
3,4%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Länder per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
Riskindikator för perioden 31.07.2012 - 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
2012
12,8
15,9
2013
14,8
19,8
2014
8,2
6,5
2015
9,2
9,4
2016
4,2
0,8
i år
7,4
8,4
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-1,9
-1,7
3 mån.
2,3
1,0
1 år
17,7
20,4
3 år
22,5
20,0
5 år
69,2
77,4
Avgifter
Årlig avgift
Total Expense Ratio (TER)
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
1,75%
1,75%
1,00%/minst 8 euro
1,00%/minst 8 euro
0,00%
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
10,16
0,94
10,30
4,91
-0,05
Fondfakta
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 13.07.2017, EUR
NAV-kurs, 13.07.2017
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating
FI0008804158
MSCI Daily TR Net Europe-index
www.danskeinvest.fi
Finland
EUR
65,7
65,24109
Materialet har tagits fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare
som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
60.2594.01.03.15
Sida 1 av 1
Download