Finansiell Statistik

advertisement
Stockholms Univ., Statistiska Inst.
Finansiell Statistik, GN, 15 hp, HT2009
Räkneexempel till exercise 6 i inlämningsuppgiften
Vecka
Dag
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Faktisk
avkastning
Summerad
avkastning
Aktie1
Aktie2
Kurs
SR(t) R(t)
Kurs
SR(t) R(t)
120
200
123
2,5%
2,5%
122 -0,8% -0,8%
121 -0,8% -0,8%
124
2,5%
2,4%
132
6,5%
6,3%
192 -4,00% -4,08%
129 -2,3% -2,3%
134
3,9%
3,8%
133 -0,7% -0,7%
125 -6,0% -6,2%
122 -2,4% -2,4%
205 6,77% 6,55%
1,7%
2,5%
2,2%
1,7%
Portföljvikt
Kurs
SR(t) R(t)
0,7
100
111 11,0% 10,4%
Aktie1
år1
år2
Aktie2
år1
år2
0,3
200
169 -15,5% -16,8%
Faktisk
avkastning
Summerad
avkastning
År
3,1%
3,1%
Kurs
1
2
3
Faktisk
avkastning
Summerad
avkastning
SR(t)
100
108
102
R(t)
8,0%
-5,6%
7,7%
-5,7%
2,4%
2,0%
2,0%
1
2,3%
2,8%
2,5%
Download