Global High Dividend Class I

advertisement
Danske Invest SICAV
Global High Dividend Class I
Produktblad | 14 juli 2017
LU1204914581
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar
avkastningen för globala aktier. Fonden är ackumulerande.
Namn:
Peter Nielsen
Danske Capital
Titel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc.
Antal års erfarenhet:
22
Placeringsinriktning
Fonden investerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade värdepapper som
handlas globalt på en reglerad marknad.
Fonden investerar i företag som förventas att betala höga utdelningar, som har
funnits i många år och är väl etablerade inom sina respektive branscher.
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investeringsstrategin är aktiv. Investeringarna görs med hänsyn till den
förväntade avkastningen; Sektorer, länder och valutor kan därmed överviktas
eller underviktas följaktligen.
Investering
British American Tobacco Plc Ord
Altria Group Inc.
Merck & Co. Inc. (Us)
Procter & Gamble Co.
Nestle (Regd)
Cisco Systems Inc.
Sampo Oyj A
Pfizer Inc. (Us)
Unilever
Royal Dutch Shell Plc B Ord
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 8 år.
Avkastning för perioden: 24.06.2015 - 30.06.2017
%
4,4%
3,9%
3,8%
3,7%
3,7%
3,7%
3,7%
3,6%
3,6%
3,5%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
2012
2013
2014
Fond, %
Jämförelseindex, %
2015
-1,9
-0,1
2016
11,0
12,6
i år
2,7
1,1
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-2,1
-1,6
3 mån.
-2,2
-3,2
1 år
11,1
8,9
3 år
start
11,8
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
Riskindikator för perioden 30.06.2015 - 30.06.2017
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
7,35
0,61
11,92
3,24
0,21
Fondfakta
1,03%
3,00%
1,00%
0,00%
ISIN
LU1204914581
Jmf-index
MSCI World High Dividend Index incl. net dividends
Fonds domicil
Luxemburg
Valuta
EUR
Förvaltat kapital (milj.) , 30.06.2017, EUR
12,6
NAV-kurs, 13.07.2017
11,258
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt
basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
102.4363.01.04.32
Sida 1 av 1
Download