Latinamerika, klass SEK

advertisement
Investeringsforeningen Danske Invest
Latinamerika, klass SEK
Produktblad | 14 juli 2017
DK0060485878
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målet för denna fond är att uppnå en avkastning som minst motsvarar
avkastningen för de latinamerikanska aktiemarknaderna. Fonden är
ackumulerande.
Namn:
Peter Taylor
Aberdeen Asset Management Limited
Titel:
Head of Brazilian Equities
Bakgrund:
MA PPE/Economics & Intl Law, CFA
Antal års erfarenhet:
17
Placeringsinriktning
Investerar fokuserat i aktier från företag hemmahörande eller med huvudsaklig
aktivitet i Latinamerika, dvs. Mexico, Centralamerika, Sydamerika och Västindien.
Fonden består normalt av 25-50 aktier.
Investeringsstrategin är aktiv. Det betyder att vi försöker att hitta de bästa
investeringarna för att ge dig den högsta möjliga avkastningen i förhållande till
risk. Samtidigt innebär strategin att investeringarna kan avvika från
jämförelseindex och att avkastningen kan bli både högre och lägre än
jämförelseindex. Valutarisken är inte säkrad och fluktuationer i växelkurser kan
komma att påverka avkastningen.
Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.
Avkastning för perioden: 30.06.2012 - 30.06.2017
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Itau Unibanco Holding Sa
Banco Bradesco S.A. (Pref.)
Ambev Sa
Lojas Renner Sa
Fomento Economico Mexicano (Adr) Femsa
Vale Sa (Adr)
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
Grupo Financiero Banorte Sab De Cv
Wal-Mart De Mexico Sab De Cv
S.A.C.I. Falabella S.A.
%
8,1%
6,5%
4,9%
4,7%
4,4%
4,2%
4,2%
4,1%
3,2%
3,1%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Regioner per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Riskindikator för perioden 30.06.2012 - 30.06.2017
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
2012
20,0
3,1
2013
-15,9
-14,5
2014
1,0
6,9
2015
-23,3
-25,7
2016
45,6
41,2
i år
6,9
2,2
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-1,6
-2,1
3 mån.
-4,8
-7,2
1 år
15,7
14,5
3 år
10,1
2,7
5 år
13,6
0,9
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
1,69%
0,70%
0,70%
0,00%
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
2,58
0,11
19,84
4,35
0,54
Fondfakta
ISIN
DK0060485878
Jmf-index
MSCI Emerging Market Latinamerika inkl. nettoutdelning
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Danmark
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, DKK
87,0
NAV-kurs, 13.07.2017
130,77
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.3632.01.05.41
Download