Produktblad - Danske Invest

advertisement
Investeringsforeningen Danske Invest
Nordiska Företagsobligationer, klass SEK h
Produktblad | 14 juli 2017
DK0060500262
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Fondens målsättning är att uppnå en avkastning som minst motsvarar
avkastningen för nordiska företagsobligationer. Fonden är ackumulerande.
Placeringsinriktning
Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utställda av företag med
hemvist eller huvudaktivitet i Norden. Upp till 25% av förmögenheten kan
investeras i sk covered bonds från nordiska utgivare. Minst 75% av
förmögenheten skall vara investerad i obligationer noterade i EUR, NOK, SEK eller
DKK. Fonden är aktivt förvaltad och minst 50% av fondens förmögenhet skall
vara investerad i obligationer av hög kreditkvalitet. Vidare skall fondens
investeringar vara fördelade på 50 olika utgivare. Valutakursen är säkrad och
fluktuationer i växelkurser kommer inte att påverka avkastningen.
Andelar kan normalt inlösas på bankdagar.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 3 år.
Avkastning för perioden: 09.09.2013 - 30.06.2017
Namn:
Andreas Dankel & team
Danske Capital
Titel:
Chief Portfolio Manager
Bakgrund:
M.Sc.
Antal års erfarenhet:
20
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Klp Gjensidig Forsikring 15/45 Adj C Sub
Skandinaviska Enskilda Frn Perp/Call
5,25 Svenska Handelsbanken Perp/Call
2,75 Nykredit Realkredit As 17/11-2015/2027
4,875 Dong Energy A/S Frn Perp/Call
4 Nykredit Bank 3/6-2014/2036
2,125 Iss Global A/S 2/12-2014/2024
0 Vestas Wind Systems 11/3-2015/2022
3,125 Arion Banki Hf 12/3-2015/2018
Dnb Bank Asa 15/Perp Adj Usd C Hybrid
%
2,3%
2,3%
1,8%
1,6%
1,4%
1,4%
1,3%
1,3%
1,3%
1,3%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Valuta per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Årlig avkastning per 30.06.2017
2012
Fond, %
Jämförelseindex, %
2013
2,6
2,1
2014
4,0
7,1
2015
-0,4
0,1
2016
2,1
4,2
i år
2,3
1,0
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
0,1
-0,4
3 mån.
1,0
0,4
1 år
4,7
2,0
3 år
4,2
7,5
start
11,0
15,1
Riskindikator för perioden 30.09.2013 - 30.06.2017
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
2,62
1,16
2,32
1,65
-0,55
Fondfakta
Avgifter
Årlig avgift
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
0,89%
0,25%
0,25%
0,00%
ISIN
Jmf-index
DK0060500262
Barclays Corporate Scandi All Grades Index, 5 pct. issuer
capped hedged til SEK
Hemsida
www.danskeinvest.se
Fonds domicil
Danmark
Valuta
SEK
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, DKK
6.788,7
NAV-kurs, 13.07.2017
111,27
Duration, 30.06.2017
1,19
Förräntningstakt, 30.06.2017
2,24
Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del
av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan
investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Skanna QR-koden och läs mer
om produkten och de senaste
nyheterna.
Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14
74.4016.01.19.52
Download