China T - Danske Invest

advertisement
Danske Invest
China T
Produktblad | 14 juli 2017
FI0008808514
Marknadsföringsmaterial
Mål och placeringsinriktning
Rådgivare
Mål
Målet med placeringsverksamheten är att på lång sikt uppnå värdeökning på de
placerade medlen genom aktiv kapitalförvaltning inom ramen för lagen om
placeringsfonder och fondens stadgar.
Placeringsinriktning
Medlen placeras diversifierat huvudsakligen i aktier och aktierelaterade
värdepapper som är föremål för offentlig handel och vars emittent är ett bolag
som noteras i Kina, Hongkong eller Taiwan eller ett bolag som i betydande grad
är beroende av Kinas ekonomi. Avkastningen på fondens placeringsobjekt, såsom
utdelning och räntor, återinvesteras. Fondens basvaluta är euro.
Fonden lämpar sig för placerare, som eftersträvar en hög avkastning och
värdeökning på kapitalet, men som godkänner även kraftiga fluktuationer i
placeringens värde och att placeringens värde kan sjunka. Fonden lämpar sig som
en del av en diversifierad placeringsportfölj. Placeraren kan teckna och lösa in
fondandelar varje bankdag.
Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som
planerar att avyttra sina fondandelar inom 7 år.
Avkastning för perioden: 29.06.2012 - 30.06.2017
Namn:
Christina Chung
Allianz Global Investors
Titel:
Senior Portfolio Manager
Bakgrund:
B.A. (finance), M.A. (economics), CMA, CFA
Antal års erfarenhet:
27
10 största innehaven per 31.05.2017 *)
Investering
Tencent Holdings Ltd.
Alibaba Group Holding Ltd Adr
China Construction Bank Corporation H
China Life Insurance
China Merchants Bank - H
Jd.Com Inc Adr
China Mobile Ltd. (Hk)
China Unicom (Hong Kong) Ltd
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd. H
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd
%
9,7%
9,6%
6,0%
4,6%
4,5%
4,3%
3,9%
3,9%
3,4%
3,2%
*) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad.
Investeringsfördelning: Sektorer per 31.05.2017, %
Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om
fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida
avkastning.
Årlig avkastning per 30.06.2017, %
Riskindikator
Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för
fonden.
Riskindikator för perioden 31.07.2012 - 30.06.2017
Årlig avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
2012
20,2
20,8
2013
1,4
-0,5
2014
21,9
22,8
2015
0,7
4,7
2016
8,7
4,3
i år
11,5
16,3
Genomsnittlig årsavkastning, %
Sharpe Ratio
Volatilitet
Tracking Error
Information Ratio
5 år
69,1
75,0
Fondfakta
Avkastning per 30.06.2017
Fond, %
Jämförelseindex, %
1 mån.
-0,5
0,4
3 mån.
0,7
3,3
1 år
27,2
30,0
3 år
48,9
55,3
Avgifter
Årlig avgift
Total Expense Ratio (TER)
Max insättningsavgift
Max uttagsavgift
Prestationsbaserad avgift
2,80%
2,80%
1,00%/minst 8 euro
2,00%/minst 8 euro
0,00%
ISIN
Jmf-index
Hemsida
Fonds domicil
Valuta
Förvaltat kapital (milj.) , 12.07.2017, EUR
NAV-kurs, 12.07.2017
Morningstar Rating™
Morningstar Sustainability Rating
10,75
0,61
16,87
5,12
-0,06
FI0008808514
MSCI China (TR) Index (unofficial)
www.danskeinvest.fi
Finland
EUR
97,1
3,28347
Materialet har tagits fram av Danske Invest Fondbolag Ab enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att läsa de senaste fondprospekter samt ta del av basfakta för investerare
som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Senast uppdaterad 2017-07-14
60.2402.01.02.24
Sida 1 av 1
Download