Granit Kina 130/30 - Välkommen till Granit Fonder

advertisement
Granit Kina 130/30
Fondtyp: AKTIEFOND
Lägre möjlig avkastning
1
2
Högre möjlig avkastning
3
4
5
6
7
Lägre risk
Högre risk
PLACERINGSINRIKTNING
Granit Kina 130/30 är en aktivt förvaltad fond som investerar på den kinesiska aktiemarknaden med lite friare placeringsbestämmelser än traditionella aktiefonder. 130/30 innebär att förvaltaren har möjlighet att öka eller minska exponeringen mot
aktiemarknaden med upp till 30 procent, dvs aktieexponeringen kan beroende på förvaltarens marknadssyn ligga mellan 70
och 130 procent.
FÖRVALTARKOMMENTAR
Utvecklingen på de kinesiska aktiemarknaderna var fortsatt dramatisk och negativ. Månaden avslutades även negativt
när Kinas officiella PMI-siffra för industrin föll till 49,7 (från 50,0) vilket är den lägsta noteringen på tre år. Även om
fallet inte var överraskande, utan spot on på marknadens prognos, målar det ändå en dyster bild av läget i ekonomin.
På den positiva sidan var dock att fondens nedgång 9,6 procent var betydligt mindre än index som var ner hela 12,6
procent. Fonden har alltjämt en tung exponering mot finansiell service där över 40 procent av kapitalet är investerat.
Huvuddelen av månaden var fondens aktieexponering under 80 procent för att under de sista handelsdagarna i månaden
ökas till knappt 130 procent, i enlighet med fondens förvaltningskoncept.
Förvaltare: Jan Rosenqvist
STÖRSTA INNEHAV PER 31 AUGUSTI
Kina 130/30
MÅNADSAVKASTNING 2015
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
1,22%
4,16%
4,44%
11,25%
-4,08%
-11,41%
Tsingtao Brewery........2,45%
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dec
Anhui Conch Cement..2,38%
-13,48%
-9,59%
-
-
-
-
Air China Ltd ..............2,61%
Sinopharm Group Co ..2,53%
Shandong Weigao.......2,38%
Övrigt .........................87,65%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
31 dec 2010
AVKASTNING OCH NYCKELTAL
Kina 130/30
MSCI Golden Dragon Index
Granit Kina 130/30
Index MSCI GD
-9,59%
-12,56%
År 2015
-18,56%
0,59%
Sedan start
-11,20%
31,84%
22,56%
18,20%
0,06
-
Augusti 2015
Volatilitet
Sharpekvot, 1 år
30 dec 2011
28 dec 2012
30 dec 2013
31 aug 2015
FAKTA
Startdatum
2010-12-30
Startkurs
100
Kursnotering
Dagligen
Förvaltningsarvode/år
1,50 %
Prestationsbaserat arvode
20 % över jämförelseindex (high watermark)
Kategori
Aktiefonder, Kina
Jämförelseindex
MSCI Golden Dragon Index
Fondnummer i PPM
620807
ISIN
SE0003695816
Försäkringsbolag*
Skandia Depå
Förvaltare
Jan Rosenqvist
*Fonden finns även tillgänglig via MFEX, NFM, banker och fondkommissionärer samt via Nordnet och Avanza.
GRANIT FONDER AB
GREV TUREGATAN 14
114 46 STOCKHOLM
TEL: 08-588 927 80
FAX: 08-557 725 65
WWW.GRANITFONDER.SE
Download