Historia: begrepp och epoker

advertisement
Begrepp
Använd dig av valfritt digitalt uppslagsverk för att träna din förståelse kring begreppen
nedan. Träna även på att sätta in dem i en historisk tid/sammanhang (tid, epok och var).
1. Högkultur –Civilisation
2. Demokrati – Direkt och representativ demokrati
3. Republik
4. Monarki
5. Feodalism
6. Renässans och Reformation
7. Handelskapitalism och Merkantilism
8. Kolonialism och Triangelhandel
9. Upplysningen
10. Revolutioner: Amerikanska, Franska, Industriella, Ryska, Kinesiska och Arabiska
våren. Lär dig att sätta in dessa händelser vid ungefärliga årtal samt vad ordet
revolution betyder.
11. Reform
12. Ideologi: Lär dig vilka olika ideologier som uppstår under 1800- och 1900-talet.
13. Emigration/immigration
14. Imperialism
15. Nationalism
16. Förintelsen
17. Kallt krig
18. Globalisering
Epoker
Det är bra om du förstår och har koll på ordningen mellan de olika epokerna i vår
historieskrivning. Lär dig de ungefärliga årtalen så får du en bra översiktlig karta över
historien.
1. Förhistorisk tid (bredare sett) – fram till 1 000 fvt.
2. Förhistorisk tid – 10 000 fvt till ca 1 000 fvt
3. Antiken – 500 fvt till 500
a. Klassiska Grekland – 500 fvt till 300 fvt
b. Hellenismen – 300 till 100 fvt
c. Rom – 300 fvt till 500
4. Medeltiden – 500 till ca 1400
5. Renässansen – 1400 i södra Europa men 1500 här uppe, till ca 1600
6. Upptäckternas tid – 1400 till 1700
7. Upplysningen – 1700-talet
8. Industriella revolutionen – 1750 till 1900 (eller längre beroende på hur man ser det)
9. Imperialismen – Senare delen av 1800-talet till 1914
10. Första världskriget – 1914 till 1918
11. Mellankrigstiden – 1918 till 1939
12. Andra världskriget – 1939 till 1945
13. Kalla kriget – 1945 till 1990
Download