Fallstudie: Östra Medelhavsområdet

Fallstudie:
Östra Medelhavsområdet
I bördiga halvmånen neolitiseringsprocessen
Natufian
9.500 – 7000 f.v.t.
Varför: Vatten, jord, vilda växter och djur
Främre Orienten: bosättningar följer
odlingsbar mark: vatten och bördig jord
De stora flodernas betydelse
Floderna gav vatten, säkrade grödan; Bas
för civilisationsbyggandet
Egypten - Nilen
Mesopotamien = mellan
Eufrat och Tigris
Kom el-Khawaled,
Nile delta
En tell, ca 1000 x 800 m,
upp till 10 m hög
Romerska och
bysantinska lämningar
= Antikens Phragonis ?
Bevattnade av Nilvatten, delvis
träskmarker, slätmark
Norrut: Anatolien, Grekland
Berg, dalar – mikroklimat, klimatzoner
få stora floder, istället vinterströmmar.,
Pontiska bergen
Jordbruk i
Grekland
• Grekiskt landskap:
– Medelhavsklimat: torra somrar,
regniga vintrar.
– Berg: kalkhättor över mjukare
bergarter
– Vinterströmmar (bevara vatten)
– Odling på terrasser, ibland på
marginaliserat land
Medelhavet = gräns och mötesplats
Segling via öar
Att segla på Medelhavet
Från paddlade båtar från stenålder till
2000-talet fvt, då seglet införs.
Bilder, vrak, last…..
Romersk tid: Stora fartyg för att
skeppa säd till Rom
Krigföring…..
Kontakter med andra regioner österut
Kontakter med andra
områden - söderut
Indus-civilisationen
Harappa, Mohenjo-Daro
ca 3300 - 1300 BCE
Och norrut:
Bärnstensvägen
från förhistorisk tid
Handel längs
de europeiska
floderna och
romerska
vägarna
Tektonik, kontinentalplattor
– jordbävning, vulkanutbrott
Reggio 1783
Jordbävningar
Reggio 1908
Vulkanutbrottet på Santorini
Egeiska havet
Santorini = Thera
Även grund för resurser….
• Mineraler – kan påverka
jordmån
• Obsidian
• Metaller
• Färgämnen
• Råvaror viktiga för tillverkning
och industri och därmed
•
utbyte och handel,
Klimat påverkas av de stora
landmassorna runt om Medelhavet
Ett exempel: Klimat studier
Karin Holmgren, Martin Finné, Stockolm University
2b
Liveable landscapes in prehistoric Greece
Provide opportunities for
social learning from past
proto-urban and urban
contexts
Long-term perspectives on
sustainable urban living
and liveable landscapes
in the making and
persistence of the urban
mind(s) of the Greek
Bronze and Iron Age
Num be r of s ite s fr om four ar chae ological fie ld s ur ve ys in the
Ar golid-Cor inthia
B erb at i-Limnes: Def init e (>= 2 d ef . sherd s)
60
B erb at i-Limnes: To t al (incl. <2 d ef . sherd s)
So ut hern A rg o lid : Def init e (varying d ef init io ns: >=5, >=2 , all sit es, >7
d ef . sherd s)
So ut hern A rg o lid : To t al (incl. p o ssib le, varying d ef init io n: <5, <2 ,
g enerally d at ed , <7 d ef . sherd s)
Phlio us B asin: Def init e (no g iven d ef init io n)
50
Phlio us B asin: To t al (incl. p o ssib le, no g iven d ef init io n)
M et hana: Def init e (>5 d ef . sherd s)
M et hana: To t al (incl. p o ssib le: <=5 d ef . sherd s, and / o r g enerally
d at ed sherd s)
40
30
20
10
0
3 5 030
4 5304 0303 53
03 030
2 5302 03
015 3
0 1030
0 5300 0209 5209 02
08 5208 0207 5207 02
06 5206 0205 5205 02
04 5204 0203 5203 02
02 5202 02
0152
0102
00 5200 019
0 519
0 018
0 50
18 017
0 517
0 016
0 50
16 015
0 515
0 014
0 50
14 013
0 513
0 012
0 50
12 0115
0
0
110 0
10 510
0 0 09 5 0
900
850
8 0 07 5 0
700
650
600
Chr onol ogy
Courtesy Karin Holmgren and Martin Finné
Järnålder: 800-600 fvt
Byar med jordbruk, boskapsskötsel
ca. 800: bosättningar, enkla hus, ofta megaron typ
Gravar i/vid bosättningen antyder social gemenskap över generationer
Asine (3000-050 fvt)
Hus, Nichoria, Messenia
Elitisering
Eliten uttrycker ideologi bl.a igravsammanhang
Amphora, ”Dipylon-painter, 750 BCE
700-tal fvt: period av nostalgi
Moliones?
Homeros
Hero-kult
Ideolog som ser
tillbaka till BÅ
Attic IA vase
Hästbegravningar
Lefkandi, ca 900 fvt
Dendra, ca. 1700 fvt
Den 2-hjulade vagnen
14-1200 fvt
700- 400 fvt
Processioner
Processioner vid begravningar
Jakt
kapplöpningar
Status
historiska, mytiska scener
Emblematiskt
apabates
:
””
Vagnskrater, Maroni, LBA
Attic IA vase
Samtidigt
• ”Sämre” klimat: torrare, kallare.
• Jordbruk på marginellt land slås ut
• Eliten satsar på extensiv boskapsskötsel
• ”överbefolkning”
Ca 700 fvt: Tidig
urbanism : Smyrna
Öppen plats : Agora
”stans hjärta”
Den grekiska kolonisationen
från 700-talet fvt
Internationella kontakter : Fenicier
Alfabetet
Fenikisk skrift
Ischia
14 BC ship model plan
•
2 gold necklaces, agate cylinder seal blanks, gold chalice, Falcon gold pendant, Astarte
pendant, Large gold roundel, Gold rectangular pendant, Gold horn-shaped pendant, scrap gold,
Gold bar, whetstone, bronze hoe, 3 sickles, arrowheads, 4 fishhooks, bronze chisels &
fishhook, 2 curved bronze knives & dagger, 3 Canaanite daggers, bronze spearheads, daggers,
double-headed axe & adzes, pear-shaped mace heads, Weights in animal form (fly, sheep),
Bronze pin, Faience ram-head rhyton, faience rhyton in shape of a woman, Lead net & line
sinkers, Bronze balance-pan weights (water fowl + sphinx) Bronze bowls, Myc. beaked jug &
stemmed goblet, Pilgrim flasks, Coarse-ware stirrup jars, Piriform stirrup jar, Bronze finger
cymbal 6 razor, bronze fishhook, Rock-crystal bead, 100 lead fishing-net weights, Stone
weights, African ebony, Diptych (book of wood), scepter-mace of volcanic stone, hippopotamus
ivory, 2 ivory duck-shaped containers, Tortoise carapaces, scarabs: many old seals, astragals,
3 sea shell rings, 354 copper ox-hide ingots, 121 copper bun ingots, One ton ox-hide tin ingots,
5 tin vessels & pilgrim flask, bronze adzes, axes, saw, tongs, trident; Needles (for fishing nets),
Elephant ivory, Beads (agate, carnelian, jasper, quartz, seashell, ostrich eggshell, faience,
Baltic amber), 149 amphoras, Marble mace-head, Kassite cylinder seal, 2 quartz cylinder seals,
hematite cylinder seal, 2 Myc lentoid seals, 24 stone anchors, 9 pithoi, 3 Base Ring II bowls (1
in pithos), Milk bowls in pithos, 2 white shaved juglets (1 in pithos), Cypriot oil lamps in pithos,
hand-built bowl in pithos, Pitcher in pithos, 3 Bucchero jugs (1 in pithos), steatite seal blanks,
175 raw glass ingots, Faience beads, Blue glass relief bead, 4 Canaanite oil lamps, Wall
brackets, 3 stirrup jars, Gold-clad bronze female figurine, Nefertiti gold scarab, Egyptian
electrum ring, Canaanite sword & dagger, 2 Myc bronze swords, 2 silver bracelets, Myc
fineware cup & stirrup jar, Murex shells, Bronze spear heads, Bronze awl with wooden handle,
Egyptian steatite plaque, Ship planking (part of the hul), cedar logs, Tin Bes figurines