Fallstudie: Östra Medelhavsområdet

advertisement
Fallstudie:
Östra Medelhavsområdet
I bördiga halvmånen neolitiseringsprocessen
Natufian
9.500 – 7000 f.v.t.
Varför: Vatten, jord, vilda växter och djur
Främre Orienten: bosättningar följer
odlingsbar mark: vatten och bördig jord
De stora flodernas betydelse
Floderna gav vatten, säkrade grödan; Bas
för civilisationsbyggandet
Egypten - Nilen
Mesopotamien = mellan
Eufrat och Tigris
Kom el-Khawaled,
Nile delta
En tell, ca 1000 x 800 m,
upp till 10 m hög
Romerska och
bysantinska lämningar
= Antikens Phragonis ?
Bevattnade av Nilvatten, delvis
träskmarker, slätmark
Norrut: Anatolien, Grekland
Berg, dalar – mikroklimat, klimatzoner
få stora floder, istället vinterströmmar.,
Pontiska bergen
Jordbruk i
Grekland
• Grekiskt landskap:
– Medelhavsklimat: torra somrar,
regniga vintrar.
– Berg: kalkhättor över mjukare
bergarter
– Vinterströmmar (bevara vatten)
– Odling på terrasser, ibland på
marginaliserat land
Medelhavet = gräns och mötesplats
Segling via öar
Att segla på Medelhavet
Från paddlade båtar från stenålder till
2000-talet fvt, då seglet införs.
Bilder, vrak, last…..
Romersk tid: Stora fartyg för att
skeppa säd till Rom
Krigföring…..
Kontakter med andra regioner österut
Kontakter med andra
områden - söderut
Indus-civilisationen
Harappa, Mohenjo-Daro
ca 3300 - 1300 BCE
Och norrut:
Bärnstensvägen
från förhistorisk tid
Handel längs
de europeiska
floderna och
romerska
vägarna
Tektonik, kontinentalplattor
– jordbävning, vulkanutbrott
Reggio 1783
Jordbävningar
Reggio 1908
Vulkanutbrottet på Santorini
Egeiska havet
Santorini = Thera
Även grund för resurser….
• Mineraler – kan påverka
jordmån
• Obsidian
• Metaller
• Färgämnen
• Råvaror viktiga för tillverkning
och industri och därmed
•
utbyte och handel,
Klimat påverkas av de stora
landmassorna runt om Medelhavet
Ett exempel: Klimat studier
Karin Holmgren, Martin Finné, Stockolm University
2b
Liveable landscapes in prehistoric Greece
Provide opportunities for
social learning from past
proto-urban and urban
contexts
Long-term perspectives on
sustainable urban living
and liveable landscapes
in the making and
persistence of the urban
mind(s) of the Greek
Bronze and Iron Age
Num be r of s ite s fr om four ar chae ological fie ld s ur ve ys in the
Ar golid-Cor inthia
B erb at i-Limnes: Def init e (>= 2 d ef . sherd s)
60
B erb at i-Limnes: To t al (incl. <2 d ef . sherd s)
So ut hern A rg o lid : Def init e (varying d ef init io ns: >=5, >=2 , all sit es, >7
d ef . sherd s)
So ut hern A rg o lid : To t al (incl. p o ssib le, varying d ef init io n: <5, <2 ,
g enerally d at ed , <7 d ef . sherd s)
Phlio us B asin: Def init e (no g iven d ef init io n)
50
Phlio us B asin: To t al (incl. p o ssib le, no g iven d ef init io n)
M et hana: Def init e (>5 d ef . sherd s)
M et hana: To t al (incl. p o ssib le: <=5 d ef . sherd s, and / o r g enerally
d at ed sherd s)
40
30
20
10
0
3 5 030
4 5304 0303 53
03 030
2 5302 03
015 3
0 1030
0 5300 0209 5209 02
08 5208 0207 5207 02
06 5206 0205 5205 02
04 5204 0203 5203 02
02 5202 02
0152
0102
00 5200 019
0 519
0 018
0 50
18 017
0 517
0 016
0 50
16 015
0 515
0 014
0 50
14 013
0 513
0 012
0 50
12 0115
0
0
110 0
10 510
0 0 09 5 0
900
850
8 0 07 5 0
700
650
600
Chr onol ogy
Courtesy Karin Holmgren and Martin Finné
Järnålder: 800-600 fvt
Byar med jordbruk, boskapsskötsel
ca. 800: bosättningar, enkla hus, ofta megaron typ
Gravar i/vid bosättningen antyder social gemenskap över generationer
Asine (3000-050 fvt)
Hus, Nichoria, Messenia
Elitisering
Eliten uttrycker ideologi bl.a igravsammanhang
Amphora, ”Dipylon-painter, 750 BCE
700-tal fvt: period av nostalgi
Moliones?
Homeros
Hero-kult
Ideolog som ser
tillbaka till BÅ
Attic IA vase
Hästbegravningar
Lefkandi, ca 900 fvt
Dendra, ca. 1700 fvt
Den 2-hjulade vagnen
14-1200 fvt
700- 400 fvt
Processioner
Processioner vid begravningar
Jakt
kapplöpningar
Status
historiska, mytiska scener
Emblematiskt
apabates
:
””
Vagnskrater, Maroni, LBA
Attic IA vase
Samtidigt
• ”Sämre” klimat: torrare, kallare.
• Jordbruk på marginellt land slås ut
• Eliten satsar på extensiv boskapsskötsel
• ”överbefolkning”
Ca 700 fvt: Tidig
urbanism : Smyrna
Öppen plats : Agora
”stans hjärta”
Den grekiska kolonisationen
från 700-talet fvt
Internationella kontakter : Fenicier
Alfabetet
Fenikisk skrift
Ischia
14 BC ship model plan
•
2 gold necklaces, agate cylinder seal blanks, gold chalice, Falcon gold pendant, Astarte
pendant, Large gold roundel, Gold rectangular pendant, Gold horn-shaped pendant, scrap gold,
Gold bar, whetstone, bronze hoe, 3 sickles, arrowheads, 4 fishhooks, bronze chisels &
fishhook, 2 curved bronze knives & dagger, 3 Canaanite daggers, bronze spearheads, daggers,
double-headed axe & adzes, pear-shaped mace heads, Weights in animal form (fly, sheep),
Bronze pin, Faience ram-head rhyton, faience rhyton in shape of a woman, Lead net & line
sinkers, Bronze balance-pan weights (water fowl + sphinx) Bronze bowls, Myc. beaked jug &
stemmed goblet, Pilgrim flasks, Coarse-ware stirrup jars, Piriform stirrup jar, Bronze finger
cymbal 6 razor, bronze fishhook, Rock-crystal bead, 100 lead fishing-net weights, Stone
weights, African ebony, Diptych (book of wood), scepter-mace of volcanic stone, hippopotamus
ivory, 2 ivory duck-shaped containers, Tortoise carapaces, scarabs: many old seals, astragals,
3 sea shell rings, 354 copper ox-hide ingots, 121 copper bun ingots, One ton ox-hide tin ingots,
5 tin vessels & pilgrim flask, bronze adzes, axes, saw, tongs, trident; Needles (for fishing nets),
Elephant ivory, Beads (agate, carnelian, jasper, quartz, seashell, ostrich eggshell, faience,
Baltic amber), 149 amphoras, Marble mace-head, Kassite cylinder seal, 2 quartz cylinder seals,
hematite cylinder seal, 2 Myc lentoid seals, 24 stone anchors, 9 pithoi, 3 Base Ring II bowls (1
in pithos), Milk bowls in pithos, 2 white shaved juglets (1 in pithos), Cypriot oil lamps in pithos,
hand-built bowl in pithos, Pitcher in pithos, 3 Bucchero jugs (1 in pithos), steatite seal blanks,
175 raw glass ingots, Faience beads, Blue glass relief bead, 4 Canaanite oil lamps, Wall
brackets, 3 stirrup jars, Gold-clad bronze female figurine, Nefertiti gold scarab, Egyptian
electrum ring, Canaanite sword & dagger, 2 Myc bronze swords, 2 silver bracelets, Myc
fineware cup & stirrup jar, Murex shells, Bronze spear heads, Bronze awl with wooden handle,
Egyptian steatite plaque, Ship planking (part of the hul), cedar logs, Tin Bes figurines
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards