6734 Julius Caesar - erövraren

advertisement
Aktiviteter efter visning
Ta reda på mer om Caesars militära karriär. Välj antingen hans tid i
Spanien som ståthållare, eller då han invaderade Britannien.
Julius Caesar - erövraren
”Veni, vidi, vici”. Jag kom, jag såg, jag
segrade. Gajus Julius Caesar har gett
upphov till en rad berömda citat. Han är
också den mest ryktbara av de romerska
härskarna, inte minst tack vare sin politiska
och militära förmåga. Men hans många
segrar gjorde honom också till en envåldshärskare, vilket slutligen kostade honom
livet. Filmen skildrar Caesars liv och hans
betydelse under Romarriket. Den tar även
upp några av de många legender och
berättelser som omger kejsaren.
Kleopatra är en både känd och intressant kvinna. Hennes romans med
den romerske kejsaren är omtalad både i böcker men också film. Men
vem var hon egentligen? Ta reda på mer om henne.
Läs ”Asterix och Julius Caesar” eller ”Asterix och Kleopatra” (eller
båda). Hur framställs kejsaren om man jämför med i filmen?
Internetkällor
http://www.google.com - utmärkt sökmotor
http://www.altavista.com - annan utmärkt sökmotor
http://www.kunskapsbanken.su.se - Universitetets kunskapsbank
http://www.skolverket.se – Skolverkets hemsida (med bl.a.
länkskafferiet)
http://www.filmo.se
FILMO
Vretenvägen 12
171 54 Solna
Tel: 08-445 25 50
Fax: 08-445 25 60
[email protected]
www.filmo.se
Ingår i Telenor Vision
Intermedia AB
Filmens syfte
- att berätta vem Caesar var och skildra
hans liv
- att presentera en av historiens mest
kända kejsare och härförare
- att skildra Caesars fälttåg, bl.a. till
Britannien
- att ge en bild av hur livet i det antika
Rom kunde gestalta sig
Fakta
Längd: 23 min
Ålder: År 6-9/G
Ämne: Historia, antiken
Produktion: Cromwell Productions Ltd,
Storbritannien
Svensk version: Filmo, 2002
Filmnr: 6734
Fakta om Caesar
Gajus Julius Caesar föddes den 13 juli 100 f. Kr. och dog den 15 mars
44 f. Kr. Caesar var en romersk fältherre och statsman med sällsynt
skicklig militär och politisk förmåga. Tack vare att hans familj fått
större politiskt inflytande kunde Caesar snabbt skaffa sig allt mer
betydande positioner. 31 år gammal valdes han till innehavare av det
första av de högre statsämbetena, quaesturen. En annan viktig
politisk framgång fick han två år senare, då han valdes till
överstepräst.
Det är också nu han på allvar inträder i historien. Som ståthållare i
södra Spanien 61–60 hade Caesar vissa militära framgångar men valde
att hålla en låg profil för att istället ställa upp som kandidat i
konsulsvalet år 59. Efter valsegern ingick han på senhösten 60 en
hemlig överenskommelse om politisk samverkan med republikens
mäktigaste män, Pompejus och Crassus. Samtidigt som hans makt
växte fick Caesar också allt fler fiender. Han uppträdde allt oftare som
en envåldshärskare vilket provocerade den republikanska adeln –
däribland många av hans tidigare vänner.
I början av 44 lät han sig utses till diktator på livstid och uppträdde
efter det gärna i bl.a. kungaskrud med gyllene krans. Till slut gick ett
sextiotal senatorer samman och den 15 mars samma år mördades han
vid ett senatssammanträde i Pompejus teater. Bland de sammansvurna
fanns även hans nära frände Marcus Junius Brutus.
Sammanfattning av Caesars erövring av det fria Gallien:
ƒ Fälttåg mot helvetierna och sveberna under Ariovistus (58)
ƒ Erövring av nordvästra Frankrike och Belgien (57)
ƒ Krossandet av ett uppror i nordväst samt erövring av Akvitanien
(56)
ƒ De första fälttågen över Rhen och Engelska kanalen (55)
ƒ Det andra tåget till Britannien (54)
ƒ Den andra övergången av Rhen (53)
ƒ Nedkämpandet av det stora galliska upproret under Vercingetorix
(52–51)
Berömda citat på latin:
Alea iacta est - tärningen är kastad
Bevingat ord som används med innebörden ”nu finns det ingen
återvändo” och som ska ha yttrats av Caesar när han gick över floden
Rubicon.
Veni, vidi, vici - jag kom, jag såg, jag segrade
Enligt Suetonius stod orden att läsa på en tavla i Caesars triumftåg 46
f.Kr. Enligt Plutarchos däremot ska Caesar ha skrivit dem i ett brev till
en vän efter den snabba segern vid Zela 47 f.Kr. över kung Farnakes
av Pontos.
Nyckelord/Teman
Militär
Politisk karriär
Pompejus
Kleopatra
Alea iacta est
Senaten
Envåldshärskare
Gallien
Veni, vidi, vici
Erövringståg
Aktiviteter före visning
De flesta av oss har vid någon gång hört talas om Julius Caesar. Vad
känner du till om honom?
Titta på hur romarriket såg ut före och efter Caesars tid. Rita upp hur
det förändrades under denna tid på en karta.
Frågor
1.
2.
3.
4.
5.
efter visning
Vilka var Caesars främsta begåvningar?
Vad betyder det latinska uttrycket ”veni, vidi, vici”?
Vad hände vid floden Rubicon?
Vem var Pompejus?
Varför blev Caesar så impopulär mot slutet av sin levnad?
Download