400-300 fKr
TALSKRIVARE
RÅD
ÖVERTYGA
DEMOKRATI
FÖRSVAR
DOMSTOL
ANKLAGAN
INHYRDES
UNDERVISADE
SKOLOR
BRED MASSA
SOFISTER
MANIPULATION
GORGIAS
GREKLAND
SPRÅKRÖR
SOKRATES
500-1300
MOTSTÅND SOFIST
EXEGETIK
TOLKNINGSFÖRETRÄDE
FÖRKUNNA
KYRKA
FILOSOFI
MEDELTID
PLATON
BILDAD ELIT
OMORALISK
SKRÄMMA
ANTIK KULTUR
KONST
RETORIK
VASA-ÄTTEN
ELITSTYRD
STAT
1300-1600 TALET
AMORALISK
RENÄSSANS
ISOKRATES
Retorikens historia
TALARSKOLA
KONST
SVERIGE
ARISTOTELES
MEDELTID OCH FRAM
SANNOLIKHET
VETENSKAP
MAN DÖDLIG
JAG MAN
SYLLOGASMER
LOGIK
PER: ÖVER
ALLTSÅ DÖDLIG
PERSUADO
1600 TALET
MILT TVÅNG, LEDA
GÖBBELS
HITLER
1945
AMERIKANSK FORSKNING
EX WITTGENSTEIN
SUADO: VÄGA
BIDRAG
UTBILDNING
NUTID
FAST PLATS
SPRÅK
FORMUTVECKLING
SPRÅKFOKUS
ROM
KÄND
CICERO
43 Fkr
LÄROBOK
MAN
QUINTILIANUS
RÄTTRÅDIG
IDEAL
KARAKTÄRSFAST
SKICKLIG
MEMORERING
SICILIEN