Dia 1

advertisement
Prov & förberedelse
•
•
•
•
•
Prov skrivs i auditoriet 9.00
Fyra frågor, en obligatorisk och två valbara (=
du svarar på tre)
Max 18p, 6p/uppgift, (1/3 godkänt)
Provsidor: 11-136
OBS! Se helheterna, inte detaljerna!
Hur skriva bra essäsvar i historia?
•
•
•
•
•
•
Läs uppgiften noggrannt
Infallsvinkel och problemställning
Disponera din kunskap
Var uppmärksam på de viktigaste punkterna i
frågan
Skriv svaret i en logisk följd
Sträva till en klar och precis formulering
Fråga 1:
•
Sätt raserna i rätt ordning, börja med den
äldsta:
- Homo erectus
- Homo sapiens
- Homo neanderthalensis
- Australopithecus afarensis
- Homo habilis
• När ungefär uppstod jordklotet?
• När ungefär uppstod den första människan?
1. Australopithecus
afarensis
2. Homo habilis
3. Homo erectus
4. Homo neanderthalensis
5. Homo sapiens
(Cro-Magnon-människan)
Åtminstone 3,7 miljoner år sedan
Enligt senaste rön 4,6 miljarder år sedan
Fråga 2
Hur förändras människans liv vid övergången från
samlarstadiet till jordbrukskultur?
Från samlar- till jordbrukskultur –
den neolitiska revolutionen
1. Klimatförändringar för omkring 15000- 10 000 år
sedan – Istidens slut, tundra blir skog, savanner i
Afrika blir öken
2. De stora bytesdjuren försvinner- mänskan måste
söka nya jaktmarker
3. Innebar att människan övergick från att samla till att
producera föda dvs. människan började själv så
frön (röja mark), bygga hjälpmedel och använda
djur
4. Människan blev bofast – befolkningsökning, städer
5. Domesticerade djur – boskapsskötsel
6. Nya redskap – plogen, hjulet
7. Nya material – keramik, brons
8. Arbetsfördelning, behov av ett organiserat
samhälle, Yrkesgrupper uppstår,
9.Byteshandel uppstår
10. Ett mindre jämlikt samhälle pga. Egendom
11. Valda ledare, hövdingar och fåmannavälden
12. Jordbrukskulturen gav upphov till religioner som
dyrkade naturkrafter/-gudar, fruktbarhetsgudar
Fråga 3. Floddalskulturer
När?
Var ?
Hur?
Vad?
Floddalskulturerna 3000-2000 fkr
- organiserade samhällen
•Främre Orienten Eufrat&Tigris: kilskrift, plogen,
hjulet, drejskivan. Koppar och brons. Städer Ur och
Uruk. Planetgudar
•Egypten – Nilen: hieroglyfer, faraoner 3100 fkr enade
Egypten, pyramider i Giza.
•Indusdalen – Indusfloden: bomull, korn, vete, havre
och baljväxter. utvecklade stadskulturer MohenjoDaro och Harappa. Skriftspråk som ej kunnat tydas.
• Kina – Huang-He: silke, hirs, ris, jade, keramik,
papper. Sidenvägen. Eget skrivsystem. Shangdynastin
– den första 1600-1027 fkr. Stora filosofer.
Qindynastin 221 fkr skapade ett centralstyrt rike –
terracottasoldaterna.
Fråga 4: De grekiska
bronsålderskulturerna?Var, när,
hur, vad, vem?
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Minoiska på Kreta
c 2000-1200 fkr.
Europas första högkultur
Fick sitt namn efter Minos
Storstaden Knossos
Palats, avloppssystem
Handel och hantverk
Skriftspråk (bokföring)
Fredlig kultur, få vapen
Försvagades ca 1450 f.Kr,
naturkatastrof?
2. Mykenska på fastlandet
1450-1100 fkr
•
Tog över Kreta ca 1450
•
Centrum: Mykene
•
Krigisk kultur, utgör
bakgrunden till Iliaden,
•
Mykene förstördes ca
1100 f.Kr pga. invasion
av nya folkstammar
med järnvapen
Fråga 5:
•
Vilka två grekiska stadsstater stred mot
varandra i det s.k. Peloponnesiska kriget?
•
På vilket århundrade skedde detta krig?
•
Vem vann?
Peloponnesiska kriget
• Konflikt mellan Aten och Sparta
•431-404 fkr
•När Sparta fick ekonomiskt och materiellt stöd av
perserna kom avgörandet.
År 404 f.Kr. krossade det peloponnesiska
förbundet, den attiska flottan och man tågade
mot Athen, som kapitulerade tre månader
senare.
Slutet för Athen som grekernas ledande makt
Fråga 6:
• Vad är hellenistisk kultur?
a.) antik grekisk kultur (klassisk)
b.) antik romersk kultur
c.) en blandning av grekisk och romersk kultur
d.) en blandning av grekisk och orientalisk
kultur
•
När var den hellenistiska perioden?
d.) hellenistisk kultur var en
blandning av grekisk och
orientalisk kultur som
uppstod genom Alexander
den stores erövringståg på
330-talet fkr och avslutas
c. 30 fkr då Egypten
förloras till Romarna
Fråga 7:
•
Varför är budbäraren Feidippides känd?
Feidippides
• löpte det första maraton-loppet 490 fkr.
Under Perserkrigen
• Från Marathon till Sparta c. 200 km för att be
om förstärkning av trupper.
Fråga 8:
•
•
•
•
Tolka bilderna!
Vilken känd historisk person handlar bilderna
om?
Varifrån kom han?
Vad gjorde han?
Hannibal
• Kom från Karthago, en fenicisk=punisk koloni,
som låg på Afrikas nordkust mittemot Sicilien.
• Ledde det andra puniska kriget var den mest
kända genom Hannibals tåg genom Spanien,
Gallien och Alperna.
• Kriget varade från 218 till 201 f.Kr.
Fråga 9:
Vad handlar bilden om?
Den romerska senaten
•
•
•
•
•
Senaten – innehade den riktiga makten,
bestod av 300 invalda patricier, rådgivande
funktion
Leddes av två konsuler – patricier som
innehade den högsta makten
Patricierna – jordägande, rika aristokrater
Plebejerna – småbönder, hantverkare
Politisk jämställdhet först år 287 f.Kr.
folktribuner uppstod (förtroendemän som
fick granska senatens beslut och lägga in
veto)
Fråga 10:
Vad handlar kartan om?
Romarnas storhetstid
Framväxten av romariket:
1. Det arkaiska Rom 750 – 509 fkr
2. Den tidiga republiken 509-133 fkr
3. Den senare republiken 133-30 fkr
4. Pax Romana 30 fkr – 180 ekr.
5. Sönderfall 180 – 395 ekr. då delades i väst- och östrom
Orsaker till Roms övermakt:
1.
Stark armé av legionärer som senare blev legosoldater
2.
En centraliserad styrelseform: kejsare och hans tjänstemän
3.
Lag och ordning
4.
Bra kommunikationer och teknik: vägar, medelhavet,
akvedukter
Download