Religion

advertisement
Religion
5/10
Första förbundet 1800 fkr
Gud lovar Abraham att hans folk ska få Kanaans land Abraham lovar att alla judiska pojkar
ska omskäras på sin 8:e levnadsdag.
1100 fkr
Mose leder stt folk ut ur Egyptens fångenskap. Man lämnade sina bostäder väldigt hastigt,
brödet hann inte jäsa. Det var vid påsk. Än idag rensas judiska hem på jästa produkter vid den
judiska påsken.
Judiska kungar
Saul – Galen
David – Modig o rättvis – Jesus var ättling till David. Davidstjärnan finns på Israels flagga.
Messias ska vara av Davids ätt.
Salomo – Vis, byggde 1:a templet
Fångenskap i Babylonien
Tora (De fem moseböckerna) tolkas och resultatet är Talmud.
Eftersom att judarna inte har nått tempel så saknar de någonstans att be – Synagogor grundas.
År 70
Romarna driver ut judarna ur Jerusalem. Judarna sprids över jorden (Diaspora). Det andra
templet förstörs.
1492
Drottning Isabella av Spanien bestämmer att judarna ska lämna Spanien.
1700-1800 talen
Pogromer (förföljelser) av judar. Judarna bodde i Ghetton
Der Judenstaat – Tankar om en judisk stat föds.
1939 – 1945
Andra världskriget – förintelse – 6 milj judar dödas
1948
Staten Israel bildas
Judendomen är en utpräglad lagreligion (lagen skall följas)
8:e levnadsdagen – omskärelsen
Kosker
Sabbat
Tora
Mikva
Läxa s 50 - 51
Download