Judendomen i fem punkter
1. Judarna tror bara på en Gud, Jahve. Denna
monoteism är så stark att judarna formulerat sin
trosbekännelse efter denna tro: ”Hör Israel! Herren
är vår Gud, Herren är en.”
2. Judarna tror att de är Jahves utvalda folk. Inte för
att de är bättre än andra folk, utan för att de ska
föregå med gott exempel för andra folk.
3. Judendomen har två viktiga skrifter: Tanak och
Talmud. Tanak består av moseböckerna som kallas
Tora, samt profeterna (Neviim) och skrifterna
(Kevuvim). Talmud består av tolkningar av Tora.
4. Judarna menar att landet där Israel idag ligger är
deras Oåterkalliga gåva till dem från Jahve.
Jerusalem är centralort för deras gudsdyrkan. På
1800-talet startade en rörelse, sionismen, som
verkade för att skapa en judisk nation i dåtidens
Palestina.
5. Judarna tror att världens folk en dag kommer att
leva i fred med varandra. En del judar menar att de
själva måste skapa den s.k messianska tiden, andra
menar att en frälsare, Messias, kommer att leda
världen till denna fridfulla värld. Det kallas för
Messiastanken.