Facit Abrahams religioner!
Judendomen
Fråga 3: Vad innebär det att judendomen är monoteistisk?
Fråga 4: Vilka länder ligger idag i området man kallade Kaanans land?
Fråga 5: Vem är judendomens grundare?
Fråga 6: Vad fick Mose på Sinai berget?
Fråga 7: Vad kan man läsa om i Tora?
Fråga 8: Varför äter en jude inte griskött?
Fråga 9: Vad kallas mat som är tillåten att äta?
Fråga 10: Vad är en synagoga? Och hur läser man Tora?
Fråga 11: Vad är en kippa?
Fråga 12: Hur ofta firar judarna sabbat?
Fråga 13: Vilken dag i veckan är judarnas vilodag? Vart kan man läsa om alla regler?
Kristendomen
Fråga 14: Vad handlar Nya Testamentet om?
Fråga 15: Vad trodde judarna att Messias skulle göra? Och vilket var Jesus viktigaste
budskap?
Fråga 16: Vad betyder ”Christós” på grekiska?
Fråga 17: Vilka ingår i treenigheten?
Fråga 18: Varför dog Jesus på korset?
Fråga 20: Vad händer med människan vid ett dop?
Fråga 21: Vad innebär det att bli frälst?
Islam
Fråga 22: Var och när föddes Muhammed?
Fråga 23: Hur kom han i kontakt med judendomen och kristendomen?
Fråga 24: Vad hette ängeln som talade till Muhammed?
Fråga 25: Vad betyder ordet ”islam”?
Fråga 26: Vad heter islams heliga skrift?
Fråga 27: Varför jagades Muhammed bort ifrån Mekka?
Fråga 28: Vad heter muslimernas gud?
Fråga 29: Vad handlar trosbekännelsen om?
Fråga 30: Vart reser en muslim på sin pilgrimsfärd?
Fråga 31: Vad heter månaden då muslimer fastar?
Fråga 32: Vad kallas det när något är godkänt?
Fråga 33: Ge exempel på vad en muslim inte får äta?
Fråga 34: Varför finns det inga bilder i en moské?