Instuderingsfrågor Islam Vem är Muhammed, enligt Islam? När och

Instuderingsfrågor Islam
1. Vem är Muhammed, enligt Islam?
2. När och var levde Muhammed?
3. Berätta om Muhammeds liv. Använd följande personer, ord och begrepp.
Ärkeängeln Gabriel
Allah
Uppenbarelser
Mekka
Medina
Profet
Koranen
Moské
Minaret
Sura
Sunna
Imam
Sharia
Jihad
Halal
4. Förklara följande ord:
5. Förklara Islams fem pelare.
6. Islam består i huvudsak av två inriktningar. Vad heter de och på vilket sätt
skiljer de sig åt?
7. Gör en jämförselse mellan judendom, kristendom och islam. Hur skiljer de
sig åt och på vilket sätt är de lika?