Allah- är muslimernas enda gud, den största och den bästa. Bokens

Allah- är muslimernas enda gud, den största och den bästa.
Bokens folk- är en term som man använder när man betecknar anhängare till andra, äldre,
närbesläktade monoteiska religioner.
Domens dag- kallas inom islam Yawn al-Qjyamah och det översätts direkt till domedagen. Man
hamnar i paradiset eller helvetet.
Fatwa- är det tekniska namnet på varje juridiskt utlåtande som en muslimsk mufti säger om en
bestämd rättsfråga.
Hadith- är berättelser om Muhammeds liv och ett visdomsord.
Hajj- är när muslimerna varje år vallfärdar till mecka där dom ska gå runt kaba. Och detta gör dom för
att Muhammed gjorde det när han levde.
Halal- är det som man säger är tillåtet av mänskligt handlande inom islam.
Haram- betyder förbjudet och det säger vad muslimerna inte för göra.
Hijra- är ett ord man brukar översätta till utvandring, migration och flykt.
(e)id- al- Fitr- det är en stor fest man har när fastan (ramadan) är slut. Denna fest varar i ungefär tre
dagar.
Imam- är inom islam en religiös funktionär.
Iman- iman betyder tro, troende eller den trogna.
Islamism- när man gör tron till politik.
Islamofobi- hat mot muslimer bara för dom är muslimer
Jihad- är krig i guds namn.
Kaba- tempel med svart sten som sägs komma från himlen. Sägs att Abraham och Ismael byggde det.
Kalif- ledare inom islam. Högt uppsatt.
Kalifat- område som styrs av islam.
Koranen- muslimernas heliga skrift. Given till Muhammed.
Martyr- någon som dör för sin tro.
Medina- helig stad i Saudiarabien. Muhammed bodde där.
Mecka- Muhammeds födelseort.
Minaret- bönetorn.
Moské- gudstjänstlokal för muslimer.
Muhammed- profeten inom islam, Allah gav koranen till honom.
Muslim- en person som tillhör islam.
Omskärelse- skär av en bit av förhuden som tecken på ett förbund mellan Gud och människan.
Profet-någon som Allah talar igenom.
Qibla- böneriktning.
Ramadan- fastemånaden.
Salat- bönen.
Sawm- fastan.
Shahada- trosbekännelsen.
Sharia- lagen.
Shia- en av de två stora inriktningarna i islam.
Sufism- mystisk inriktning.
Sunna- vad profeten gjorde och sa i vissa situationer.
Sunni- en av de två stora inriktningarna i islam ca. 90 % av alla muslimer
Sura- kapitel i koranen.
Umma- församling.
Zakat- skatt/ allmosa som alla ska ge 2,5% av sin lön.