Det här ska du känna till om islam inför provet.

Det här ska du känna till om islam inför provet.
Grundkursen
Du ska känna till dessa begrepp och kunna använda dem på ett korrekt sätt när
du skriver om islam.
1. Jude, arab, Mekka , Kaba, Allah, Ramadan, Koranen, islam, Medina,
pilgrimsfärd, kalif, Bokens folk, Urkoranen, sura, muslim, moské,
minaret, koranskola, imam, insha Allah
2. Du ska känna till Muhammeds liv och betydelse.
3. Du ska kunna hur och när Koranen kom till enligt islam.
4. Du ska veta vad muslimerna anser om bibeln och Jesus.
5. Du ska känna till Mekkas betydelse både före Muhammed, under den
tid han levde och efter hans död.
6. Du ska kunna beskriva hur man ska leva enligt Koranen och islam.
7. Du ska berätta kort om de fem pelarna, vad man gör och vad de har
för uppgift.
8. Du ska veta hur en gudstjänst går till en moské, när den är och vem
som leder den.
9. Du ska känna till islams utbredning och fördelningen mellan shia och
sunnimuslimer.
Överkurs: ( frågor på C och A nivå )
Du ska kunna jämföra islam med de övriga religionerna du har läst
såsom hinduismen, judendomen och kristendomen.
Använd dig av begrepp som Helig bok, profeter, Gud, gudstjänst,
jihad, Heliga platser, helvete-himmel och mission. Du får gärna hitta
andra likheter och skillnader.
Fakta finns i läroboken, se även uppgifter på sidan 457. Se so- länk,
so-rummet och annan litteratur och stenciler.