1. Varför är Koranen den enda viktiga religiösa text som finns, enligt

advertisement
1. Varför är Koranen den enda viktiga religiösa text som finns, enligt Amir?
2.Vilken syn hade Muhammed på Kristendomen och Judendomen enligt historien?
3. Förklara varför tideräkningen inte är den samma inom Islam som Kristendom.
4.Varför vänder sig muslimerna mot Mekka och inte mot Jerusalem vid bönen?
5.Är det rätt att säga att Kristendomen spreds på ett fredligare sätt än Islam, utveckla ditt tänk.
Förklara hur du tänker.
6.Nämn några likheter i den gamla historien mellan de stora religionerna.
7.Vad heter Islams viktiga historiska skrift?
8.Vad anser Islam om Kristendomens syn på Jesus som Guds son?
9. Hur ställer sig många muslimer till att man, i forskningssyfte, vill undersöka Koranen?
10. Hur möter muslimen lättast Gud?
11. Vilka är de 5 plikterna/pelarna inom Islam? Beskriv dem lätt.
12. Vilka olika ”regler” finns det inne i en moské?
13. Hur är det med omskärelse av kvinnor kopplat till Islam?
14. Vad säger Islam om de olika könsrollerna, man och kvinna?
15. Vad kan en muslim stöta på för svårigheter då han/hon lever i den svenska kulturen?
16. Vad är Ramadan och hur avslutas den?
17. Förklara vad sharia är.
18. Vad är sunni och shia, förklara?
19. Ge exempel på hur Islam finns med i diskussionen kring hur nutiden ska vara. Hur är Islam med
i nutidsdebatten?
20. Vad anser du själv, nu när du har fördjupat dig i religionen. Vad tycker du om denna religion?
Download