Islam: instuderingsfrågor Tänk på att det sällan finns ett enda svar

Islam: instuderingsfrågor
Tänk på att det sällan finns ett enda svar som alla muslimer håller med om. Att ge flera
svar där det finns olika tolkningar är ett stort plus.
1. Islams Pelare
a. Vilka är de fem pelarna?
b. Vad innebär de för en troende muslim?
2. Koranen
a. Hur menar troende muslimer att koranen kommit till?
b. Vad har man för hjälpmedel när man tolkar Korantexter?
3. Profeter
a. Hur ser man på Muhammed inom Islam?
b. Hur ser man på Jesus inom Islam?
4. Allah
a. Hur ser muslimer på Gud?
b. Var är Shirk?
5. Kvinnan
a. Gör uppgiften om kvinnor från i fredags: läs Korantexterna och svara på
frågorna runt kvinnors rättigheter och klädsel (finns på Marias hemsida).
6. Inriktningar
a. Vilka är de huvudsakliga inriktningarna inom Islam?
b. Nämn en skillnad mellan de två större inriktningarna.
7. Högtider och vardag
a. Vad är Ramadan?
b. Vad innebär Halal?