ISLAM

advertisement
ISLAM
AV Anton och Phoenix och Arvid
I Moskén

Finns inga stolar i moskén. De sitter på mattor istället. De riktar mot den
viktigaste staden och ber. Bönen leds av en imam. Den viktigaste bönen är
fredagsbönen mitt på dagen. På väggarna finns inga bilder, det är förbjudet
inom islam, men det är det inte i kristendom.

Men det finns mönster som liknar texter ur koranen . Koranen är skriven på
arabiska. Muslimens heliga bok är koranen. Där kan man läsa om den
muslimiska tron och om de regler som muslimer ska följa. Enligt islam är
texten i koranen en exakt en kopia av guds ord som finns nedskrivna i himlen.
Därför går de inte att läsa orden.
Muslimer

Muslimer tror att gud vill ha fred och att alla ska hjälpas åt. De flesta är
sunnislimer. 90% av alla muslimer. De tror att mohammed fick veta allt av gud
som en människa behöver veta. De försköker leva på ett sätt som mohammed
levde. Det kan handla om hur arbetet ska föredelas mellan man och kvinna.

Shihamuslimer: ungefär 10% av alla muslimer i världen kallar sig för
shiamuslimer. Shiamuslimerna ville att de skulle ha en annan ledare när
mohammed dog. Men det fick inte vara vilken ledare som helst utan ledaren
måste vara släkt med mohammed.
Minaret

Det är ett torn som är anslutet
med en moskébyggnad. En man
gick upp där för att ropa till bön
fem gånger om dagen. Det var en
lång small byggnad med trappor
inuti eller ibland utanför.
Islamska högtider

Islam har två högtider.

En högtid heter Fastabrytars högtiden
det betyder att man bryter fastan man
äter en go måltid. Man får ofta presenter
och godis och nya kläder för man tror att
Abraham hade de delar ofta med sig.

en annan högtid är Offerhögtid det är
en högtid när man skal minas Abraham
när han skulle offra sin son till gud men
gud stoppa han så han offra ett djur.
Man tar ett bad och går till moskén. Man
offrar ofta får sen äter man det eller ger
till det fattiga

De fem pelare/Mecka/Vallfärden

Den första pelaren betyder trosbekännelse
man ska göra det varje dag.

Den andra pelaren är bönen at man ska be
fem gånger om dan.

Den tredje pelaren symboliserar skatten
på arabiska heter de zacat man ska ge
bort 2,5 av din års sparande.

Den fjärde pelaren symboliserar fastan
som även kallas ramadan det är att man
inte äter under dagen bara när det är
mörkt. De gör det för att respektera de
fattiga och hyla gud.

Den femte pelaren symboliserar vallfärden
är de när man går till Mecka och gör det
Mohamed gjorde sista gongen är där det
siter ihop med oferhögtiden.
Halal muslim kött

Halal är kött som är tillåtet kött
motsatsen till Hala är haram.
Slakten går till på ett spesjält sätt
det är att skära i halsstrupen och
hänger den upp och ner och låter
den förblöda.
Radadan/Halvmånen

Är en dag man ska vara extra snäll
på som syiskon ska vara extra
snälla mot varandra.

Halvmånen är islams symbol. När
islam erövrarde kristna länder sate
dem en halvmånen istället för
korset
Profet

Mohamed är Islams viktigaste
person. Han är så känd för han fick
Koranen från gud. Och i koranen
finns hur människor ska leva och
hur man ska be till gud.
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards