Uppgifter till sid 305-308 (39577) - Kristinas so-sida

advertisement
Frågor till sid 305-308
1. Förklara orden: Koran, suror, Isa
2. Många säger att Muhammed skrev Koranen – stämmer det? Förklara
3. Varför måste en riktig Koran vara skriven på arabiska.
4. I texten skriver de att Koranen är ”en verklig folkbok” – varför?
5. Ge minst två exempel på hur Koranen reglerar människors vardag.
6. Berätta hur Koranen beskriver Jesus och hur det skiljer sig från den bibliska versionen.
7. Förklara varför vår skolbok inte skulle kunna publiceras och användas i skolan i exempelvis
Saudiarabien.
8. Vad är profetens sunna och haditer för något?
Download