Islam

advertisement
Islam
Islams spridning 622-750
Centrala Idéer



Vardag & religion är ett
Monoteism
Koranen: guds slutgiltiga budskap
Vardag & Religion: Pelarna
Trosbekännelsen- Shahadah






Det finns ingen Gud utom Gud, och
Muhammed är Guds profet/
Bön – Salah
Välgörenhet - Zakat
Fasta (Ramadan) - Sawm
Vallfärden – Hajj
Vardag & Religion: Regler
◦ Mat & dryck
 Halal= Tillåtet
 Haram= Förbjudet
◦ Klädsel
 Anständig
 Slöja är en kulturell tolkning av detta
◦ Omskärelse
 Pojkar, ej flickor
◦ Äktenskap
 Månggifte?
Gud & människan






Guds enhet
Öde – Insha’Allah
Gud är större – Allah Akbar
Shirk – Att förneka Gud
Människor är i grunden goda, och
muslimer
Muhammed är en (högt vördad)
människa, ej gudomlig
Text & Tradition: Koranen


Gud – Ängeln Gabriel - Muhammed
Ej ifrågasättbar
 Tolkas dock olika av olika grupper
Motsvarar ungefär
Jesus inom kristendomen

Text & Tradition: Haditer




Berättelser om Muhammeds liv
Tolkningshjälp till Koranen
Vissa saker (t.ex. bönetider) finns bara i
Hadit
Starka & svaga Haditer
Högtider

Fastemånaden – Ramadan



Augusti i år
Fastebrytandet - Eid Al-Fitr
Offerhögtiden –
Eid al-Adha

Minne av Abraham
Synen på…

Teori & praktik

Andra religioner
◦ ”Bokens folk” – Judar, Kristna och andra
monoteister (Ibland även Hinduer)

Ondska
◦ Människan är god, Iblis (djävlulen) kan bara
fresta oss om vi tillåter det.

Kvinnor
◦
◦
◦
◦
Tolkning och kultur
Vem är förtryckt?
Slöjor
Rättigheter
Synen på…
Jihad

Stora Jihad
◦ Viktigast
◦ Intern kamp

Lilla Jihad
 “If they seek peace, then seek you peace. And
trust in God for He is the One that heareth and
knoweth all things.“ Sura 8:61
◦ Hot mot Ummah, självförsvar
Download