Islam

advertisement
Islam
Islam
Egentligen är alla människor muslimer, enligt islam.
Tron på en Gud (Allah)
Koranens status som Guds ord (Guds slutgiltiga budskap)
Tanken om att religion och vardagslivet är ett
Ordet islam betyder underkastelse och lydnad. Men det är
mångtydigt och betyder även b la. fred, frid, rättvisa och
rättfärdighet. Alltså: genom underkastelse når du frid.
Trosbekännelse
Det finns ingen Gud (Allah) förutom Gud och Muhammed är
Guds sändebud.
Monoteistisk
Den som tror på fler gudar begår den största av alla synder,
Shirk.
Allah har 99 namn och därför är det 99 kulor på radbandet.
Allah Akbar betyder Gud är större
Muslim betyder fredsstiftare
Islams utbredning i världen
De fem pelarna
Trosbekännelsen- Shahadah






Det finns ingen Gud förutom Gud, och
Muhammed är Guds sändebud
Bön – Salah
Välgörenhet - Zakat
Fasta (Ramadan) - Sawm
Vallfärden – Hajj
Vallfärden går till Kabaa
Regler
Mat
Inom Islam förbjuds människan att äta
blodmat, griskött, kött av djur som
dött på annat sätt än genom slakt och
kött av rovdjur. Att undvika griskött är
mer än att bara undvika korv, fläsk,
skinka, späck, kalvsylta, leverpastej,
osv.
Margarin, godis, färdigköpta kakor…
Regler
Dryck
Förbudet mot alkohol i Islam är absolut och
innefattar också förbud mot att framställa,
Transportera, handla med och försälja
alkoholhaltiga drycker, samt förbud mot att delta
i fester där alkoholförtäring ingår.
Mediciner som innehåller alkohol är endast tillåtet
om det inte finns motsvarande mediciner utan
alkohol.
Regler
Droger
Allt som fördunklar sinnena och tankeförmågan är
otillåtet, och samma regel gäller för droger som
t.ex. marijuana, kokain, opium mm och all slags
hantering med dem, som för alkohol, är förbjudet.
Tillåtet = Halal
Otilllåtet = Haram
Gud & människan






Guds enhet
Öde – Insha’Allah
Gud är större – Allah Akbar
Shirk – Att förneka Gud
Människor är i grunden goda, och
muslimer
Muhammed är en (högt vördad)
människa, ej gudomlig
Text & Tradition: Koranen


Gud – Ängeln Gabriel - Muhammed
Ej ifrågasättbar
 Tolkas dock olika av olika grupper
Motsvarar ungefär
Jesus inom kristendomen

Text & Tradition: Haditer




Berättelser om Muhammeds liv
Tolkningshjälp till Koranen
Vissa saker (t.ex. bönetider) finns bara i
Hadit
Starka & svaga Haditer
Högtider

Fastemånaden – Ramadan



Augusti i år
Fastebrytandet - Eid Al-Fitr
Offerhögtiden –
Eid al-Adha

Minne av Abraham
Synen på…

Teori & praktik

Andra religioner
◦ ”Bokens folk” – Judar, Kristna och andra
monoteister (Ibland även Hinduer)

Ondska
◦ Människan är god, Iblis (djävlulen) kan bara
fresta oss om vi tillåter det.

Kvinnor
◦
◦
◦
◦
Tolkning och kultur
Vem är förtryckt?
Slöjor
Rättigheter
Synen på…
Jihad

Stora Jihad
◦ Viktigast
◦ Intern kamp

Lilla Jihad
 “If they seek peace, then seek you peace. And
trust in God for He is the One that heareth and
knoweth all things.“ Sura 8:61
◦ Hot mot Ummah, självförsvar
Download