La ilaha ill Allah Muhammed rasulullah

advertisement
ISLAM
ISLAM I VÄRLDEN
IDAG
Grundtankar
•
Tron på en Gud
(monoteism)
•
Koranens höga status
som Guds (bokstavliga)
ord
•
Religion och vardagsliv
är ett
Islam - ordets betydelse
• Islam - s l m • Islam = underkastelse
• Salam = fred
Allah
•
Allah = Gud (samma Gud som de
kristnas o judarnas)
•
•
Gud är en
•
Allah Akbar - ”Gud är större” - än vi
kan föreställa oss.
•
•
Barmhärtig och rättvis
Allah har 99 namn eller egenskaper men egentligen obeskrivbar, inte ens
en ”han”
Avbildas ej (ej heller Muhammed)
Människan
•
•
Människan är muslim av naturen
•
Människan i grunden god och
förnuftig, Guds avbild. Kan dock
förledas av Satan.
•
Domens dag - människans
handlingar vägs på en våg. I värsta
fall - helvetet. Annars paradiset.
Gud har skapat världen - helt
och hållet god (berättelsen liknar
bibelns)
Inshallah
• ”om Gud vill” eller ”det går som Gud vill”
• Vårt förnuft räcker inte till för att förstå
Guds vägar
Trosbekännelsen
•
La ilaha ill Allah Muhammed
rasulullah
•
Det finns ingen gud utom Gud,
och Muhammed är hans sändebud.
•
Många profeter har föregått
Muhammed, t ex Adam, Abraham,
Moses och Noa. Jesus den näst
störste profeten (men inte Guds
son).
•
Profeterna har missförståtts/
feltolkats, Muhammed är den som
kommer med den slutgiltiga
uppenbarelsen.
Före Muhammed arabien på 600-talet
•
•
Olika stammar
•
Blodshämnd, hederstänkande,
kollektivt, machokultur
•
•
Mecka centrum för religion & ekonomi
•
Även judiska och kristna stammar i
området
Klaner - endast lojalitet mot den egna
stammen
Kaban fylld med gudabilder, en för varje
klan
Muhammed
• år 570 e v t född i
Mecka (i nuvarande
Saudi). En besvärlig
tid.
• 610 och framåt,
uppenbarelser
• dog 632
Muhammeds budskap
•
Ta hand om de fattiga inte bara era släktingar,
utan alla. Annars - helvetet
när domens dag infaller.
•
Monoteism. Tidigare en
gud per stam
•
Provocerande för de
mäktiga och rika
•
Flydde till Medina där
han förverkligade sin
vision. Inspiratör,
ledare, härförare
•
I början, samarbete
med judar. Så
småningom
utkristalliserar sig den
nya religionen - islam.
Jihad
•
Strider mellan Medina och Mecka. Så småningom
kapitulerar Mecka och Muhammeds idéer slår igenom.
•
Jihad - ”helig strävan”, tolkats olika. Oftast syftat på
inre ansträngning att bli en bättre människa. Används
ibland av miltitanta grupper med betydelsen heligt
krig.
Muslimskt styre
•
Accepterar judar
o kristna
minoriteter,
”bokens folk”
•
Rom och Persien
på nedgång maktvacuum islam expanderar
snabbt
Koranen - Guds sanna
ord
•
•
”har alltid funnits i himlen”
•
Sammanställd och fastslagen
10 år efter hans död
•
•
•
På arabiska - ”oöversättbar”
Muhammed - 23 års
uppenbarelser, reciterades
Innehåller 114 verser - suror
Guds slutgiltiga ord. Men
behöver likafullt tolkas för att
kunna tillämpas
De fem pelarna religionens handlingar
•
•
•
Trosbekännelsen
•
Fastan - under
månaden ramadan
•
Vallfärd till Mecka
Bönen
Zakat - religiös
skatt, en slags
socialvård
Muhammed
•
år 570 e v t född i Mecka (i
nuvarande Saudi). En
besvärlig tid.
•
610 och framåt,
uppenbarelser
•
innehåll: en Gud. Socialt
ansvar. Ej populärt.
•
622 flydde till Medina,
segrade över Mecka, dog
632
Download