Uppgifter till texten Islam

advertisement
Uppgifter till texten Koranen
1. Vad är koranen?
Den heliga boken.
2. Var föddes Muhammed?
I mekka
3. Hur kommer det sig att Muhammed redan som barn mötte människor från
hela världen?
Han bildade islam och då reste han runt och samlade människor som gick med i
islam.
4. Varför var Mekka en viktig plats?
För att muhammed föddes där.
5. Vad är Kaba?
Kaba är muslimernas viktigaste helgedom och islams heligaste plats
tillsammans med profeten Muhammeds moské i Medina i Saudiarabien
6. Hur träffade Muhammed Khadija
Uppgifter till texten Islam
1. Vad hände ganska snart efter Muhammeds död?
2. Nämn några saker som skiljer sunniter och shiiter åt.
3. Vilka är de fem grundpelarna och vad innebär dem?
4. Vilken är den viktigaste regeln inom islam?
5. Hur avslutas fastemånaden Ramadan?
6. Vad är Mekka för muslimerna?
Download