Gud, profeter, människor, troslära, heliga plaster, symboler

advertisement
Islam
Gud, profeter, människor, troslära,
heliga plaster, symboler
Gud
• Guds namn: Allah
• Guds egenskaper
– Gud är en, det finns bara en enda Gud,
monoteism
– Gud finns i en annan dimension (osynlig)
– Gud har skapat och upprätthåller all universum
– Gud är allsmäktig, bestraffar syndare, ger lycka till
dem som följer hans lagar
Profeter
Abraham
Isak
Judendomen
Ismael
Islam
Muhammed
Profeter
• Islam godkänner alla profeter från Gamla
Testamentet (till exempel Mose)
• Islam godkänner att Jesus var en profet också
– men Jesus inte var Guds Son.
• Den sista och största profeten är Mohamed.
Muhammed
• Födes 570 e.K.
• Fick uppenbarelse från Gud
(Koran)
• Gift med en rik änkan
• Folk tror inte på honom,
flydde från Mekka år 622 med
sina anhängare till Medina
• Efter ett tag blev accepterad
som profet och kom tillbaka
till Mekka
Muhammed
• Genom förhandlingar och
strider tog religiös och
politisk makt över många
arabiska stammar
• Dog 632 och begravdes i
Medina.
Muhammed predikar
Olika grupper
Muhammed
Gift med Khadijah
Khadijahs pappa/svärfar
Dotter Fatima – gift
med Ali
Deras son - Husayn
Blodets band – arv inom profetens familj
Vem är ledare?
Shiiterna
Sunniterna
De troende
Grön: sunniter, Röd: shia, Blå: ibadi (Oman – mer demokrati – alla väljer den
religiösa ledare)
Sunniter
1. Islam ska bygga på Koranen och
Muhammeds exempel som
beskrivs böckerna s.k. sunna.
2. Man skiljer på en världslige ledare
(kalif) och religiösa ledarna
3. Sunnimuslimer är i majoritet
Shiiter
1. Ledare ska tillhöra Muhammeds familj. Det
optimala är att den religiösa ledare ska
vara världslige ledare på samma gång.
2. Eftersom den siste ledaren från
Muhammeds familj försvann på ett
mystiskt sett för ca 1100 väntar Shiiter på
en ledare som ska komma och skapa ett
islamskt samhälle över hela världen.
3. Huvudreligion i Iran och är även stor i Irak.
Levnadsregler
• Leva enligt Koran och Sunna som
är en tolkning av Koranen
• Koranen är uppdelad i 114 suror
(kapitel)
• Fem pelare - fem religiösa plikter
Fem pelare
Fem pelare
Trosbekännelsen (shahadas) innebörd är att det finns ingen Gud
utöver Gud, och Muhammed är Guds sändebud.
Daglig bön sker fem gånger om dagen på bestämda tider. I
moskéer förekommer gruppbön som påminner om att alla är lika
inför gud. Böner utropas ofta från en minaret, som är ett torn för
böneutrop. Troende vänder sig mot Mekka. Vissa moskéer har
särskilda bönerum för kvinnor. Avgudadyrkan är förbjuden, och
därför saknar moskéer statyer och målningar. Istället är de
dekorerade med citat ur koranen.
Fem pelare
Fastan (Ramadan) innebär fasta mellan soluppgång och
solnedgång. Fastan avslutas med Eid Al-Fitr,
fastebrytandets högtid som pågår i tre dagar och firas
tillsammans med vänner.
Allmosan, (Zakat) innebär att muslimer skänker en del
av sina tillgångar till välgörenhet.
Pilgrimsfärden, (Hajj) innebär att muslimer måste
besöka Mekka och Medina en gång under sitt liv. En av
höjdpunkterna är att gå sju varv runt Kaban i Mekka.
Kaban i Mekka i Saudiarabien
Moské
Vatten
Bönemata
Mot Mekka
Skor
Böneledare
• Imam – leder böner
Minaret –
ett torn
Böneutropare
Mat inom Islam
• Hala - tillåtet
• Haram - förbjudet
Halal
• Hala - det som är tillåtet inom Islam
• Fisk, mjölk, frukter, grönsaker och honung.
• Det är också tillåtet att äta lammkött, kyckling
och nötkött, men det måste slaktas enligt
muslimska lagar.
Haram
• Haram - det som är förbjudet
• En muslim får varken dricka alkohol eller äta
griskött.
• Förbjuden är också blod, blodmat och kött
från djur som inte är slaktade enligt muslimska
lagar.
Kalender
månen är nytänd med
en tunn skära
De judiska och muslimska kalendrarna
styrs av månen (månåret - 354 dygn)
De kristanas kalender styrs av solen
(solåret – 365 dygn)
- Tidsräkning börjar 16 juli 622 då
profeten Muhammed förflyttade
sig från Mecka till Medina
- Kalender – med nymånen är
lättare än att räkna dagar
- Varje månad (29,5 dagar)
motsvarar månens omloppstid
- Religiösa plikter är knutna till
månens nytändning
Symboler
Muslimsk kalender är
Mån-kalender
ingen officiell symboler –
men många muslimer
använder den
Gud har skapat all
universum
Grönfärg - Profeten Muhammed bar en
grön mantel och turban – symbol för
harmoni, stabilitet och uthållighet
Fatimas hand
Fem fingrar som
representerar "islams
fem pelare" (bönen,
fastan,
trosbekännelsen,
vallfärden och
allmosan
Symbolen liknar en hand med två symmetriskt ordnade tummar.
Fatima var dottern till den muslimska profeten Muhammed.
Symbolen Fatimas hand kan återfinnas på dörrposter, som amulett
eller halssmycke och anses skydda mot onda krafter och ge tur
Högtider
• Ramadan – en heliga fastemånad
• Eid al-fitr - avslutar den muslimska
fastemånaden ramadan
Download