Malawit Islam

advertisement
Islam
Islam är ett arabiskt ord som betyder underkastelse.
Ordet muslim betyder ”den som underskattar sig”. En muslim är en person
som underskattar sig för Allahs ambition. Islam ser hela jordbefolkningen som
en del av en familj under Guds generella goda vilja, Gud som är den
gemensamma grundaren och försörjaren för alla varelser. Det finns ca 1,5
miljoner muslimer i världen.
Heliga skrifter
Koranen är islams heliga skrift. Koran är som en bibel fast för muslimer.
Guds budskap anses vara koranen och ordet koran kommer från quran
som betyder uppläsning eller recitation. Koranen anses ha givits till
människorna i form av syn till profeten Muhammed. Dessa
uppenbarelser anses ha kommit med ängeln Gabriel, Muhammed ska
sedan ha på nytt berättat för sina nära, sedan så har människorna i sin
tur memorerat hans ord och återberättat dem. Det finns 144 kapitel i
koranen eller suror som det också kallas. Dessa är olika långa och har
kommit till under olika delar av Muhammeds liv.
Heliga platser
Mekka är Profeten Muhammeds födelsestad och där växte han upp.
Mekka är en stad i Saudiarabien som är känd för Muhammeds födelsestad.
Det är den heligaste platsen inom islam och ditt bör man åka minst 1 gång i
sitt liv.
Medina är också en helig plats. I Medina bodde profeten Muhammed. Masjid an-nabi
heter den moskén som profeten Muhammed grundade.
Jerusalem är islams tredje heliga stad. Där ligger Klippmoskén och al-Aqsa.
Moské är ett heligt tempel för muslimer där man håller en ceremoni.
En trogen muslim går till moskén för att be minst en gång i veckan.
Muslimer har en imam som är motsatsen till en präst.
En imam är den som håller bönen.
I en moské burkar det oftat finas bibliotek och kosthåll, i lite större moské kan
det ibland finnas sjukhus, husrum och teologisk skola.
Download