Vad vet du om

advertisement
Vad vet du om …..
ISLAM
Förklara följande ord
Kaba
Imam
Ramadan
Hur kom Koranen till?
Vilken roll spelar följande städer
i Islam?
Mecka
Medina
Vilka är Islams fem pelare?
Lite
nutid
och
Islam
I vilken svensk stad
invigdes en ny moské i
helgen?
I vilket land fann man
Usama bin Laden?
Var är vi?
På bilden ser du två
viktiga religiösa platser,
vilka?
Vilken är staden?
För vilka religioner är
denna stad central?
Vad har dessa två personer
gemensamt?
Vad är en fundamentalist?
Två riktningar
Vad skiljer en sunnifrån en shiamuslim?
Vilken inriktning är
störst?
I vilket land bor det
flest muslimer?
Förklara följande ord…
Koranen
Profetens sunna
Sharia
Judar och muslimer, vad är
orsaken till dagens
motsättningar?
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards