Inför prov i religionskunskap : Islam

advertisement
Inför prov i religionskunskap åk 9 : Islam
Ord och begrepp som är bra att känna till och kunna använda: Allah, Bokens folk, den
religiösa avgiften, fastan under ramadan, feminism, fundamentalism, grundpelare,
imam, insha Allah, jihad, Kaba, kalif, Khadija, Koranen, Medina, Mekka, minaret,
moske, Muhammed, omskärelse, sekularism, Sharia, shiamuslimer, sunna,
sunnimuslimer, tidebönen, vallfärden.



Bör du kunna
Berätta om viktiga händelser, personer, platser m.m. under Muhammeds tid.
Redogöra för Koranens innehåll och betydelse.
Ge exempel på hur islam påverkats av andra religioner.
Känna till de fem grundpelarna.
Veta var man har gudstjänst och hur den går till.
Ge exempel på hur det är att leva som muslim och som muslimsk man eller kvinna
både här och i länder där islam dominerar.
Veta var islam islam är en dominerande religion och var den växer.
Ge exempel på viktiga händelser och högtider under livet för en troende muslim.
Sunna och sharia? Sunni och shia? Vad är detta?




Bra om du kan
Ge förklaringar till avgörande händelser i Muhammeds liv.
Förklara Koranens betydelse för olika människor.
Reflektera över islams betydelse för olika människor och i olika delar av världen?
Fundamentalister, modernister och sekulariserade muslimer. Vad står de för?






Download