UTBREDNING
Islam spreds snabbt i
världen.
Redan hundra år efter Muhammeds död
behärskade muslimerna Arabien, Nordafrika och
det område som nu är Spanien och Portugal. Sedan
spreds islam österut och nådde så småningom ända
till Sydostasien. På många platser fanns det redan
stora grupper som tillhörde andra religioner.
Judarna och Krisnakallades för bokens folk. Och de
fick betala extra skatt. Muhammed hade sagt att
de tror på samma gud som muslimerna , även om
de har missuppfattat. De hade ju inte koranen
muslimernas heligaste skrift. Idag är islam den
största religionen i mellanöstern.
GJORD AV:
OTTILIA TAMBUR
 LEONARDO ASGARI
