Paraihopövning – Islam

advertisement
Paraihopövning – Islam
1. Id al-adha
Tillåtet ( )
2. Id al fit´r
Tyckte att Ali skulle efterträda Muhammed
och tror att profetgåvan gick i arv i
Muhammeds släkt. ( )
Förbjudet ( )
3. Shirk
4. Fastan
5. Tidebönen
6. Allmosan
7. Pilgrimsfärden
Hadj, en gång/liv till Mecka för att ”gå” i
Muhammeds fotspår.
En av de fem pelarna. ( )
Tyckte att de dugligaste skulle bli kalifer och
att uppenbarelsen var slut i och med
Muhammeds död. ( )
Offerfesten i samband med pilgrimsfärden
( )
Ash-hadu Anla Ilaha illa Allah wa ash-hadu
anna muhammedan rasul Allah ( )
Som betyder?
8. Trosbekännelsen
Avslutar Ramadan ( )
9. Begravning
24 timmar efter dödsögonblicket ( )
10. Jesus
Fem gånger/dag mot Mecka En av de fem
pelarna. ( )
Tradition. Man ska leva som Muhammed
levde. ( )
Religiös lag, bygger på koranen och hadither
( ) Vad är en
hadith?___________________
Stor profet enligt Islam, men ej Gud. ( )
11. Sunna
12. Sharia
13. Slöja?
18. Ali
Enligt Islam ska man klä sig anständigt,
hijab. ( )
Shiamuslimer som erkänner tolv imamer.
Irans statsreligion. ( )
Ramadan – En månad/år ej tillåtet att äta,
dricka eller ha sex när solen är uppe. ( )
Mystisk inriktning, ett inslag är dansande
dervischer. ( )
Muhammeds kusin och svärson ( )
19. 622 e.kr
Kapitel i Koranen ( )
20. Sura
2,5 % av förmögenheten till de fattiga, en av
de fem pelarna ( )
Ansträngning för islam, översätts ibland med
heligt krig. ( )
År O i Islam ( ) Varför räknar man detta år
som start för islams tideräkning?
Dödsynd = värdesätta något högre än Gud
( )
14. Shiamuslimer
15. Sunnimuslimer
16. Tolvsekten
17. Sufism
21. Halal
22. Haram
23. Jihad
Mattias Larsson,
Marks
gymnasium
Download