Islam - sopresterud

advertisement
-en världsreligion
Islam finns över hela världen
 Islam är den största religionen i västra Asien och norra
Afrika.
 Näst största religionen i Sverige
Kort fakta om Islam
 Ca. 1 miljard anhängare
 Släkt med judendom och kristendom
 Helig stad: Mecka
 Koranen är Islams heliga skrift
 Muhammed är Islams grundare
Moskén
Moskén är
muslimernas
motsvarighet till
den kristna kyrkan.
Det är alltså här
man ber. Ifrån de
stora tornen,
minareten, ropas
bönen ut.
Moskén
Moskèn kan vara både stor
… och liten
Pilgrimsfärd
Alla
muslimer
som kan, bör
minst en
gång i livet
besöka den
stora moskén
i Mecka.
De fem pelarna
 Alla muslimer försöker att följa de fem riktlinjer som
finns inom islam.
Trosbekännelsen
 La ilaha il Allah. Muhammad rasul Illah
 Det finns ingen Gud utom Gud. Muhammed är hans
profet.
Denna läses i böner och vid gudstjänster.
Bönen
 Man ber fem gånger om dagen.
 Spelar ingen roll var man ber.
 Går till på samma sätt varje gång.
 Vänd mot Kaba i Mecka.
 Visar att man underkastar sig gud.
Allmosan
 I Koranen, islams heliga bok, står det att man ska
hjälpa dem som behöver det. Därför betalar alla
muslimer en skatt, Zakat, och går till fattiga.
Fastan
 Ramadan är den tiden på året som man fastar. Det var
under denna tiden på månaden som Muhammed satt i
grottan och fick sin uppenbarelse.
 Under denna period får man varken äta eller dricka så
länge solen är uppe.
 Man ska även vara extra snäll och inte ens tänka onda
tankar under ramadan
Pilgrimsfärden
 Varje muslim som kan bör besöka Mecka minst en
gång i livet.
 Pilgrimsfärden bidrar till att känna en gemenskap med
alla muslimer i världen.
- En världsreligion
Download